دکتر عزیز مومنی

دکتر عزیز مومنی دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب

دکتر عزیز مومنی

Dr. aziz Momeni

دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 به سازی تغییرات درون مزرعه ای خاک و قابلیت اعمال آن در تیمار کرت های آزمایشی با نرخ متغیر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 1
2 پراکنش جغرافیایی و سطوح شوری منابع خاک ایران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 24، شماره: 3
3 تغییر پذیری مکانی متغییرهای حاصلخیزی خاک در یک باغ زیتون در منطقه طارم استان زنجان ، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 1
4 حساسیت منابع خاک به تخریب ناشی از فعالیت های انسانی در دشت ابهر- خرم دره بر مبنای تلفیق روش های ژئوپدولوژیک و گلاسود (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 25، شماره: 2
5 رویارویی خشت و کشت برای تصرف اراضی کشاورزی در استان فارس (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 26، شماره: 4
6 ریز مقیاس سازی نقشه های رقومی برخی از ویژگی های سطحی خاک (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز مرک، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
7 ریزمقیاس سازی نقشه رقومی کربن آلی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
8 شبیه سازی تغییرات کوتاه دامنه خاک و قابلیت اعمال آن درتیمارکرت های آزمایشی با نرخ متغیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 8، شماره: 4
9 طبقه بندی تناسب اراضی منطقه آق قلا به منظور استفاده پایدار از اراضی (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 9، شماره: 1
10 طبقه بندی تناسب اراضی منطقه آق قلا به منظور استفاده پایدار از اراضی (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 9، شماره: 4
11 طبقه بندی تناسب اراضی منطقه آق قلا به منظور استفاده پایدار از اراضی (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 9، شماره: 30
12 طبقه بندی تناسب اراضی منطقه آق قلا به منظور استفاده پایدار از اراضی (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 9، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تناسب اراضی کیفی و کمی گندم، یونجه و مرکبات منطقه بم استان کرمان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
2 انبوهش زدایی نقشه کلاس خاک با استفاده از روش خوشه بندی میانگین های کا و میانگین های سی فازی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 بار آلودگی ناشی از شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه کارون و دز و مقایسه با پسآبهای صنعتی و فاضلابهای شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
4 بررسی امکان افزایش درجه خلوص واحد نقشه های خاکشناسی موجود در ایران بر مبنای اصول ژئوپدولوژیک در منطقه قره بوته استان زنجان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 بررسی تغییر کاربری اراضی مستعد کشاورزی در واحد هیدرولوژیک برخوار-اصفهان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
6 بررسی حساسیت منابع خاک نسبت به فرسایش ناشی از سوء مدیریت در بخشی از نواحی زراعی - زیستگاهی زیر حوزه رودخانه شور طبق روش گلاسود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 بررسی خصوصیات و طبقه بندی خاک های شور منطقه آق قلا، استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 بررسی ژئوپدولوژیک واحد هیدرولوژیک سمیرم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 بکار گیری روش ژئوپدولوژی در مطالعات خاکشناسی دشت هرزندات مرند (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
10 تاثیر ترکیب معدنی خاک در جذب و رهاسازی پتاسیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 تعیین پراکنش جغرافیائی و خصوصیات خاکها بر مبنای تجزیه زمین نما به منظور بهینه سازی کاربری اراضی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
12 تعیین کاربری اراضی با استفاده از فناوری سیستم اطلاعات و سنجش از دور در حوضه آبخیز غرب شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
13 تلفیق داده های رقومی به منظور استعدادیابی اراضی شیبدار برای توسعه باغات زیتون در استان زنجان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 تهیه نقشه خاک به روش ژئوپدولوژیک - به عنوان نقشه پایه - به منظور کاهش هزینه پروژه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 شبیه سازی تغییرات کوتاه - دامنه خاک و قابلیت اعمال آن در تیمار کرت های آزمایش با نرخ متغیر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
16 کاربرد روش ژئوپدولوژیک و سنجش از دور در ارزیابی قابلیت اراضی برای تولید علوفه در حوضه آبخیز روضه چای ارومیه - ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران