دکتر محمد آرمند

دکتر محمد آرمند دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

دکتر محمد آرمند

Dr. Mohammad Armand

دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.