دکتر ذکریا بهارنژاد

دکتر ذکریا بهارنژاد دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ذکریا بهارنژاد

Dr. zakaria Baharnejad

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.