دکتر رضا عمرائی

دکتر رضا عمرائی پرزیدنت و مدرس بین المللی انجمن جهانی کوچینگ

دکتر رضا عمرائی

Dr. Reza Omraie

پرزیدنت و مدرس بین المللی انجمن جهانی کوچینگ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.