دکتر کامران پی نبر

دکتر کامران پی نبر انیستیتو تکنولوژی جورجیا

دکتر کامران پی نبر

Dr. Kamran Paynabar

انیستیتو تکنولوژی جورجیا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.