دکتر مجید توانا

دکتر مجید توانا دانشگاه لاسال

دکتر مجید توانا

Dr. Majid Tavana

دانشگاه لاسال

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.