دکتر فریبرز جولای

دکتر فریبرز جولای استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تهران

دکتر فریبرز جولای

Dr. Fariborz Jolay

استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.