دکتر فریبرز جولای

دکتر فریبرز جولای استاد، گروه صنایع دانشگاه تهران، ایران

دکتر فریبرز جولای

Dr. Fariborz Jolay

استاد، گروه صنایع دانشگاه تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Simulation-Based Optimization Model for Scheduling New Product Development Projects in Research and Development Centers (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 10، شماره: 4
2 ارایه مدل بکارگیری شبیه سازی در فرایند مدیریت پروژه های فنی مهندسی توسعه محصول جدید در مراکز تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 75
3 ارایه ی یک مدل برنامه ریزی عددی صحیح جدید و یک حد پایین مناسب برای مسایل ماشین های موازی یکسان با معیار کمینه سازی دیرکرد کل کارها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 2
4 الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله چیدمان کانتینرهای دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 6، شماره: 1
5 الگوریتم حل مساله تخصیص کانتینرهای دریایی با توجه به ظرفیت و زمان انتظار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 12، شماره: 3
6 برنامه ریزی موجودی ها در یک سیستم صف G/G/۱/∞ با چند تامین کننده با استفاده از شبیه سازی و متدولوژی سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 3
7 برونسپاری در مسئله ماشینهای موازی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 1
8 بکارگیری الگوریتم انجماد تدریجی برای زمانبندی کارها در کارگاه جریانی دوماشینی با هدف تولید به موقع (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 3
9 بکارگیری الگوریتم های ژنتیک و شبیه سازی تبرید برای حل مساله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع در حالت چند مد و با جریان های نقدی تنزیل یافته (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 4
10 بهینه سازی بر مبنای شبیه سازی توالی انجام پروژه های توسعه محصول جدید در مراکز پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 4
11 بهینه سازی و تحلیل حساسیت قرارداد های IPC با در نظرگرفتن مدل پویای مخزن و مدل تصادفی قیمت نفت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 1
12 پیشبینی شاخصهای جابهجایی مسافر با استفاده از مدل زنجیره مارکوف هلتوینترز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 40
13 توسعه مدل مکان‌یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن رضایت مشتری و دریافت و تحویل همزمان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 12، شماره: 1
14 حل مسئله تعیین توالی عملیات خودرو با در نظر گرفتن اختلالات تامین پیش بینی نشده (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 2
15 حل مسیله ی تسطیح منابع پروژه با استفاده از یک الگوریتم شبیه سازی تبرید کارا (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
16 زمان بندی کامیون ها در بارانداز عبوری توسط ارائه کننده خدمات لجستیکی طرف چهارم با درنظرگرفتن هزینه های ثابت و هزینه های معطلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 25، شماره: 80
17 طراحی یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر فرایند تحلیل شبکه و دیمتل فازی جهت ارزیابی عملکرد استان ها در حوزه ی حمل و نقل جاده ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 3
18 طراحی یک مدل شبیه سازی موجودی چندسطحی، چندمحصولی و مقایسه آن با مدل های منتخب (مورد مطالعه: صنایع فولاد ایران) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 3
19 طراحی یک مدل مفهومی مرجع جهت استقرار قابلیت ردیابی در زنجیره‎ی تامین با رویکرد مدل‎سازی ساخت یافته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 2
20 کمینه سازی حداکثر دیرکرد کارها در مساله زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی دوباره واردشونده چند ماشینه (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 21، شماره: 4
21 مدل سازی ریاضی جدید برای مسئله موجودی - مسیریابی وسائط نقلیه الکتریکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 13، شماره: 1
22 مدل سازی ریاضی و حل مسیله ی تعیین توالی عملیات خودرو با در نظر گرفتن اختلالات تامین پیش بینی نشده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 1
23 مدل‎سازی زنجیره تامین چهارسطحی چندکاناله یکپارچه برای محصول فصلی تحت تقاضای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 2
24 مدلی ریاضی برای طراحی خط تولید با رویکرد بهینهسازی پایایی در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 12
25 مسیریابی پایدار وسایل نقلیه ناهمگن با تحویل و برداشت همزمان با لحاظ نمودن فاکتورهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به صورت یکپارچه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 18، شماره: 1
26 مقاله پژوهشی: رویکرد تلفیقی در اولویتبندی پروژههای توسعه محصولات جدید دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 15، شماره: 2
27 مقایسه سیاست های ساخت برای انبارش و ساخت برای سفارش در زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با استفاده از نظریه صف (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 2
28 مقایسه ی سه الگوریتم فرا ابتکاری PESA-II، NSGA-II و SPEA-II در حل مسیله ی زمان بندی کامیون ها در مراکز بارانداز (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 2
29 مکان یابی تسهیلات بازتولید و انبار در سیستم های یکپارچه لجستیک مستقیم و معکوس بر حالت تقاضای تصادفی با در نظر گرفتن کالاهای مرجوعی با محدودیت ظرفیت (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 2
30 مکانیابی پایگاه های اورژانس پزشکی به کمک تلفیق روشهای بهینه سازی و شبیه سازی (مطالعه موردی: پایگاه های اورژانس شهری اصفهان) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 2
31 یک رویکرد "بوت استرپ" برای مقایسه سودآوری شاخص های تحلیل تکنیکی - بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه حلهای دقیق و ابتکاری درزمان بندی فلوشاپ چند ماشینه با تاخیرات حمل و نقل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 ارائه شاخصی برای اندازه گیری انعطاف پذیری در زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
3 ارائه مدل آنالیز ABC با معیارهای گوناگون برای انبار مواد شیمیایی یک مجتمع پتروشیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
4 ارائه مدل دینامیکی یک فروشنده-چندخریدار برای محصولات فسادپذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
5 ارائه مدل ریاضی برای مدیریت دفع زباله های بیمارستانی (با مطالعه موردی بیمارستان جزیره کیش ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
6 ارائه ی یک متدولوژی برای بهبود عملکرد زنجیره های تامین بر مبنای اتحادهای مختلف بین شرکاء (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
7 ارائه یک الگوریتم جدید برای یافتن کمینه های موضعی مساله بهینه سازی سیستم های کنترل موجودی چندسطحی با پارامترهای تصادفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
8 ارائه یک روش ابتکاری برای زمانبندی سیستم های تولید کارگاهی احتمالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 ارائه یک مدل ابتکاری برای طراحی توالی مونتاژ با هدف کاهش زمان تولید محصول نهایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
10 ارائه یک مدل لجستیک بشر دوستانه برای تامین فرآورده های خونی مورد نیاز در شرایط بعد از بروز بحران زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
11 ارائهی یک مدل لجستیک بشردوستانه برای فاز پاسخگویی مدیریت بحران با استفاده ازتخصیص داوطلبین امداد (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 ارایه الگوریتم انفجار نارنجک برای حل مسأله تشکیل سلول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
13 ارایه الگوریتمی کارا برای حل مساله فلوشاپ ترکیبی با محدودیت انباره های میانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
14 ارایه مدلی برای برنامه ریزی خرید و تخصیص سفارشات در زنجیره تامین دارو برای بیماران خاص با حفظ شاخص پایداری (مطالعه موردی : تامین داروهای انعقادی بیماران هموفیلی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
15 ارایه یک مدل ریاضی برای زمان بندی بیماران انتخابی اتاق های عمل با در نظر گرفتن محدودیت منابع و تخت های بازیابی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 ارایه یک مدل ریاضی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز - پاسخگو و انعطاف پذیر با درنظر گرفتن برون سپاری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 ارایه یک مدل لجستیک بشردوستانه مکانیابی- مسیریابی تحت عدم قطعیت تقاضا و منابع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 ارایه یک مدل مفهومی ارزیابی کیفیت درآموزش عالی (دریافت مقاله) نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور
19 ارزیابی عملکرد پویای شرکت ها با بکارگیری متغیرهای شبه- ثابت و منطق فازی در DEA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
20 استراتژی آستانه تعادل برای صف های مارکوفی با خرابی جزئی و زمان آماده سازی/ توقف به صورتانقطاع (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 COMPETITION AND COOPERATION BETWEEN SUPPLY CHAINS: A GAME-THEORETIC APPROACH (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
22 DEVELOPING A MULTI-OBJECTIVE LINEAR PROGRAMMING MODEL FOR COPETITION BETWEEN TWO SUPPLY CHAINS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
23 بالانسخط مونتاژ پوشاکبا منظور کردن یکنوع ماشین در هر ایستگاه کاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
24 بررسی و مقایسه قابلیت پیش بینی قواعد تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
25 بهینه سازی خاصیت کشسانی در یک مدل برنامه ریزی تولید و توزیع یکپارچه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 تئوری و متدولوژی انتخاب پیمانکار یک پروژه تحقیقاتی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره گروهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
27 تدوین برنامه های آموزشی بر اساس برنامه استراتژیک سازمان ها : مطالعه موردی شرکت بهره برداری مترو تهران (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی
28 ترکیب مدل های پیش سفارش و انعطاف مقداری در قراردادهای زنجیره تامین (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
29 توسعه مدل ارتباطی بهینه در محیط پروژه های دانش محور حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی
30 توسعه یک مدل چندهدفه با رویکرد بهینه سازی استوار در دوران پیش و پس از فاجعه تحت عدم قطعیت تقاضا و منابع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 توصیف سیستم G/M/1/K با در نظر گرفتن صف محدودو وجود زمان start up نمایی و یک شیوه حل بازگشتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
32 چگونگی تأیید روش ووگل برای کمک کردن به حل مشکل حمل و نقل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهینه سازی سیستمهای تولیدی و خدماتی
33 حل مسئله توالی عملیات خودرو با در نظر گرفتن اختلالات تامین پیش بینی نشده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
34 خوشه بندی اقلام خرید با هدف تامین نیاز مشتریان درکمترین تعداد لیست اقلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
35 خوشه بندی فازی مشتریان و اقلام خرید در مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
36 شبیه سازی سیستم های کنترل موجودی چند سطحی با پارامترهای تصادفی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
37 شبیه سازی و ارزیابی عملکرد BRT در شهرهای با جمعیت متوسط با استفاده از نرم افزار Aimsun؛ مطالعه موردی شهرستان خوی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
38 شبیهسازی برنامهریزی تولید برای یک کارخانه فرش ماشینی با رویکرد کاهش ضایعات مطالعه موردی: فرش خاطره کاشان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
39 شناسایی پارامتر های فناوری, استخراج پتانسیل فناوری مربوط و ارائه روش شناسی ریاضی و الگوریتم ماتریسی تراوش فناوری بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها با تاکید بر صنعت خاص (مطالعه موردی : واحد صنعتی پولاد پیچ کار) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
40 شناسایی و مدیریت انواع ریسک زنجیره تامین در یک شرکت بازرگانی الیاف نساجی به روشQFD و FMEA (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
41 فرایند آنالیز برون سپاری دوره های آموزشی شرکت بهره برداری مترو (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی
42 کاربرد TRIZ در مسئله های صف (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
43 کاربرد تئوری صف در بهینه سازی سیستم کنترل موجودی در زنجیره تأمین کالاهای فاسدشدنی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
44 کاربرد روش DEA برای تعیین و ارزیابی جواب بهینه مساله بالانس خط تولید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
45 کاهش میانگین زمان پاسخ خدمات اورژانس پزشکی از طریق بهینه سازی مکان پایگاه های اورژانس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
46 مدل تصادفی چند هدفه مکانیابی - توزیع برای لجستیک بحران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
47 مدل سازی جانمایی تسهیلات در سیستم های تولید سلولی تحت شرایط پویا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
48 مدل محاسبه نرخ تعرفه بار برای سیستم حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
49 مدل نیازسنجی آموزشی مبتنی بر رضای ت مشتری و بکاگیری آن در صنعت نساجی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
50 مدل‌سازی مساله پوشش یال‌ها و حل آن توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
51 مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه مسائل زمانبندی در محیط چند عاملی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
52 مساله اندازه انباشته با تقاضای پویای تصادفی و محدودیت ظرفیت تولید و انتقال تحت کنترل شاخص های سطح سرویس متفاوت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
53 مساله مکان یابی هاب با تخصیص چندگانه با در نظر گرفتن اختلال و عدم قطعیت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
54 یک چارچوب برای انتخاب سبد پروژه های پژوهشی بر اساس استراتژی های سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
55 یک رویکرد چند معیار ه ترکیبی برای طراحی زنجیره تأمین مبتنی بر برنامه نویسی ریاضی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهینه سازی سیستمهای تولیدی و خدماتی
56 یک ساختار تصمیم گیری برای مرحله استعلام مشتری در سیستم های تولید سفارشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید