دکتر هاشم محلوجی

دکتر هاشم محلوجی استاد مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی شریف

دکتر هاشم محلوجی

Dr. Hashem Mahloji

استاد مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.