دکتر آیدین ناصحی

دکتر آیدین ناصحی دانشگاه بریستل

دکتر آیدین ناصحی

Dr. Aydin Nassehi

دانشگاه بریستل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.