دکتر محمود خسروی

دکتر محمود خسروی دانشیار جغرافیا طبیعی و اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر محمود خسروی

Dr. mahmood Khosravi

دانشیار جغرافیا طبیعی و اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.