دکتر نادر علیزاده

دکتر نادر علیزاده رئیس، رئیس هیأت مؤسس و رئیس هیأت امنا مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

دکتر نادر علیزاده

Dr. Nader Alizadeh

رئیس، رئیس هیأت مؤسس و رئیس هیأت امنا مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.