دکتر فاطمه علایی رحمانی

دکتر فاطمه علایی رحمانی استادیار دانشگاه الزهرا

دکتر فاطمه علایی رحمانی

Dr. Fatemeh Alaei Rahmani

استادیار دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.