علیرضا علی پور

 علیرضا علی پور

علیرضا علی پور

Alireza Alipour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی هزینه انتشار گاز گلخانه ای کربن دی اکسید حاصل از توسعه بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
2 بررسی تاثیر زاویه همگرایی-واگرایی بر مشخصه های احتراقی مخلوط پیش آمیخته هیدروژن - هوا در یک میکرولوله همگرا – واگرا (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 13، شماره: 3
3 بررسی تاثیر مکانیزم شیمیایی در پیش بینی آلاینده NOxبا روش کاهش انتخابی غیرکاتالیستی (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 8، شماره: 1
4 بررسی تاثیروجود مواد متخلخل میکرو محفظه احتراق بر راندمان تابشی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 4
5 بررسی کاربرد روش طراحی اصل محور در کاهش هم گیرایی و تکرارپذیری در فرایند طراحی مفهومی یک پهپاد رزمی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 37، شماره: 2
6 بهبود مشخصه های احتراقی مخلوط هیدروژن – هوا با استفاده از ساختار ماژولار در محفظه های احتراقی در مقیاس میکرو (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 12، شماره: 4
7 تاثیر آهن بر رفتار ترشوندگی و سینتر پذیری کامپوزیت های کاربید بور (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 1، شماره: 45
8 تحلیل تمایزهای بین بخشی و فرایند توسعه زیست محیطی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
9 دو شاخگی جبهه شعله انتشاری در پدیده خاموشی-اشتعال مکرر در احتراق پیش مخلوط هیدروژن/هوا در میکرو کانال گرم شونده (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 2
10 مطالعه عددی تاثیر سرعت جریان ورودی بر روی مشخصه­ های دینامیک خاموشی- اشتعال مکرر برای احتراق پیش ­مخلوط رقیق هیدروژن/هوا در یک میکرو کانال گرم شونده (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 8، شماره: 2
11 مطالعه عددی مشخصه های احتراقی مخلوط استوکیومتری هیدروژن – هوا در محفظه موج تراک چرخشی (RDE) (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر جایگزین کردن ماده اوره به جای آمونیاک در کاهش آلاینده xNO با روش کاهش انتخابی غیرکاتالیستی SNCR (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 بررسی ارتعاشات دیواره یک محفظه احتراق آزمایشگاهی در حالت سرد و گرم (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
3 بررسی تاثیر بکارگیری روش طراحی اصل محور در فرایند طراحی یک هواپیما (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
4 بررسی تاثیر عملیات حرارتی آستمپر بر روی خواص مکانیکی و متالورژیکی چدن خاکستری و اثرات منگنز در ریز ساختار آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عملیات حرارتی
5 بررسی تاثیر هندسه محفظه و مشخصات مخلوط ورودی بر پایداری احتراق در ابعاد میکرو و تاثیر آنها بر راندمان تشعشعی محفظه میکرو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
6 بررسی تأثیر هندسه در کاهش آلاینده NOx کوره های سیمان با روش کاهشانتخابی غیرکاتالیستی SNCR (دریافت مقاله) سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
7 بررسی رژیم های شعله در احتراق رقیق هیدروژن- هوا در م قیاس میکرو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
8 تاثیر نسبت اکسیژن به متان بر محصولات احتراق راکتور اتوترمال ریفرمینگ صنعتی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
9 تعیین بهترین دور و مدت زمان سانتریفوژ جهت ارزیابی اسپرماتوکریت اهی اوزون برون (Acipenser stallatus) دریای خزر (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
10 شبیه سازی جریان آشفته با رویکرد شبیه سازی گردابه های بزرگ (LES) و مدل های زیر شبکه اسماگورینسکی (SM) و دینامیکی موضعی (LDSM) در هندسه پله (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
11 شبیه سازی عددی احتراق آکسی فیول بر محفظه احتراق سندیا دی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
12 شبیه سازی عددی احتراق با چرخاننده بر محفظه احتراق سندیا دی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
13 مدل سازی و شبیه سازی عملکرد جداکننده درون چاهی مارپیچی روغن هوا (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
14 مطالعه عددی تا ثیر تعداد نازل و زاویه پاشش سوخت ثانویه بر عملکرد مشعل گازی بویلر نیروگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک
15 مطالعه عددی تاثیر زاویه پاشش سوخت اولیه بر عملکرد مشعل گازی بویلر نیروگاهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات