بهاره جمشیدی

  بهاره  جمشیدی

بهاره جمشیدی

Bahareh Jamshidi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.