دکتر خسرو ثاقب طالبی

دکتر خسرو ثاقب طالبی استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتر خسرو ثاقب طالبی

Dr. Khosrow Sagheb Talebi

استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.