دکتر سیدرضا احسان پور

دکتر سیدرضا احسان پور استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

دکتر سیدرضا احسان پور

Dr. Seyed Reza Ehsanpour

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استمتاع از ربات های جنسی از منظر فقه جزای اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 1، شماره: 4
2 اصلاح دادگستری در پرتو تنقیح قوانین و مقررات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 97
3 الزامات حقوق بشری مرتبط با مبتلایان به ایدز (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه حقوقی دوره: 1، شماره: 1
4 امکان سنجی تطبیق مفهوم خطای کیفری در فقه و حقوق موضوعه ایران با ابعاد غفلت در انگلستان (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 13، شماره: 28
5 Legal Protection for HIV Infected Patients (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوقی میان رشته ای دوره: 1، شماره: 2
6 The Manifestation of Recklessness: From Mens Rea to Actus Reus (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوقی میان رشته ای دوره: 1، شماره: 4
7 بازشناسی سیاست جنائی بزه دیده مدار در جرائم منافی عفت (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه حقوقی دوره: 1، شماره: 4
8 بررسی مشروعیت انجماد بیماران صعب العلاج (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 9، شماره: 17
9 تبعیض علیه مبتلایان به ایدز از منظر محدودیت های مسافرتی در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 14، شماره: 54
10 تحلیل موجهات خودکشی از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 18، شماره: 66
11 تلقیح مصنوعی از منظر فقهای اهل سنت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 56
12 توجیهات حقوقی-پزشکی مخالف با جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره: 1، شماره: 1
13 جایگاه جایگزینهای مجازات حبس با رویکرد فردی کردن آنها در نظام عدالت کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 85
14 جرایم «فناوری جعل عمیق» از منظر فقه و حقوق کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 2، شماره: 4
15 حکم مانع الزکات در فقه جزای شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 3، شماره: 2
16 ضمان قتل ناشی از جماع در فقه و حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 16، شماره: 61
17 مبانی فقهی - حقوقی دیه یوم الاداء؛ موضوع ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
18 موانع، چالش ها و محدودیت های حق دسترسی به پرونده های قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
19 نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حقوق متهم (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 2، شماره: 2
20 واکاوی مفهوم و قلمرو جرایم علیه عفت اقتصادی در رویکرد فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 2، شماره: 7
21 وظایف حمایتی دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب های شغلی قضات در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 90
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پدیده جرم پولشویی، در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
2 بررسی و تبیین بزه جعل در عالم سایبری، در نظام عدالت کیفری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
3 نگرشی بر وظایف بازپرس، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت