دکتر سیدرضا احسان پور

دکتر سیدرضا احسان پور استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

دکتر سیدرضا احسان پور

Dr. Seyed Reza Ehsanpour

استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استمتاع از ربات های جنسی از منظر فقه جزای اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 1، شماره: 4
2 اصلاح دادگستری در پرتو تنقیح قوانین و مقررات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 97
3 الزامات حقوق بشری مرتبط با مبتلایان به ایدز (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر دوره: 1، شماره: 1
4 امکان سنجی تطبیق مفهوم خطای کیفری در فقه و حقوق موضوعه ایران با ابعاد غفلت در انگلستان (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 13، شماره: 28
5 Legal Protection for HIV Infected Patients (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوقی میان رشته ای دوره: 1، شماره: 2
6 The Manifestation of Recklessness: From Mens Rea to Actus Reus (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوقی میان رشته ای دوره: 1، شماره: 4
7 بازرسی پلبازرسی پلیسی وسائط نقلیه؛ تقابل رویه پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون یسی وسائط نقلیه؛ تقابل رویه پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 20، شماره: 25
8 بازشناسی سیاست جنائی بزه دیده مدار در جرائم منافی عفت (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر دوره: 1، شماره: 4
9 بررسی مشروعیت انجماد بیماران صعب العلاج (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 9، شماره: 17
10 تبعیض علیه مبتلایان به ایدز از منظر محدودیت های مسافرتی در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 14، شماره: 54
11 تحلیل موجهات خودکشی از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 18، شماره: 66
12 تلقیح مصنوعی از منظر فقهای اهل سنت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 56
13 توجیهات حقوقی-پزشکی مخالف با جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره: 1، شماره: 1
14 جایگاه جایگزینهای مجازات حبس با رویکرد فردی کردن آنها در نظام عدالت کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 85
15 جرایم «فناوری جعل عمیق» از منظر فقه و حقوق کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 2، شماره: 4
16 حکم مانع الزکات در فقه جزای شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 3، شماره: 2
17 ضمان قتل ناشی از جماع در فقه و حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 16، شماره: 61
18 مبانی فقهی - حقوقی دیه یوم الاداء؛ موضوع ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
19 مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز و عوامل رافع آن؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، کانادا و فقه امامیه (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 8، شماره: 2
20 موانع، چالش ها و محدودیت های حق دسترسی به پرونده های قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
21 نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حقوق متهم (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 2، شماره: 2
22 واکاوی مفهوم و قلمرو جرایم علیه عفت اقتصادی در رویکرد فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 2، شماره: 7
23 وظایف حمایتی دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب های شغلی قضات در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 90
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پدیده جرم پولشویی، در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
2 بررسی و تبیین بزه جعل در عالم سایبری، در نظام عدالت کیفری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
3 نگرشی بر وظایف بازپرس، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت