دکتر عبدالمجید ایمانی

دکتر عبدالمجید ایمانی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر عبدالمجید ایمانی

Dr. Abdolmajid Imani

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل معادلات ساختاری ابعاد و مولفه های مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت های شهرک صنعتی بیرجند (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 12، شماره: 2
2 الگوی جامع استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان وبلوچستان (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
3 Customer clustering based on RFM- CPI model using data mining techniques (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 3، شماره: 1
4 بررسی اصول و دیدگاه ها ی حکمرانی خوب شهری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 1
5 بررسی تاثیر عدالت زبانی مدیران سازمان های دولتی بر سرمایه اجتماعی با میانجی گری اعتماد عمومی (مورد مطالعه: ادارات کل استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 35
6 بررسی نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی در رابطه بین نوآوری باز و گرایش کارآفرینانه شرکت های کوچک و متوسط فعال در شهرک صنعتی شهر زاهدان (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 50
7 بررسی و مقایسه سطح آمادگی الکترونیکی سازمان مورد مطالعه: دو موسسه مالی و بازرگانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 1، شماره: 1
8 تاثیر شبکه های اجتماعی بر کارآفرینی دیجیتالی با نقش میانجی تشخیص فرصت (مطالعه ی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان کرمان) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 41
9 تاثیر شبکه های اجتماعی بر کارآفرینی دیجیتالی در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 6، شماره: 22
10 تاثیر مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت مدیران خودرو-خودروسازی شهرستان بم) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 46
11 تحلیل و ارزیابی ذهنیت مدیران در راستای شایسته گزینی منابع انسانی در عصر پساکرونا (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 4
12 تحلیل و ارزیابی ذهنیت مدیران در راستای شایسته گزینی منابع انسانی در عصر پساکرونا (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان لرستان) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 4
13 خوشه بندی مشتریان بر مبنای مدل RFM با استفاده از الگوریتم C-means فازی (مورد مطالعه: فروشگاه زنجیره ای رفاه شهر زاهدان) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 37
14 سنجش میزان آمادگی الکترونیک در بانک سپه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 2، شماره: 7
15 شناسایی راهبردهای موثر بر حمایت از کالای ایرانی با رویکرد اقتصادی( بهره گیری از بیانات آیت الله خامنه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 21، شماره: 80
16 شناسایی و اولویت بندی خط مشی های توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگری دریایی در سواحل مکران استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 2، شماره: 23
17 شناسایی و اولویت بندی راهکارهای ارتقای مشارکت عمومی در خط-مشی گذاری با رویکرد اجتماع محور (مورد مطالعه: شهرداری تالقان استان تخار، افغانستان) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 54
18 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نهادینه سازی ابعاد اجرایی کارآفرینی سازمانی (مطالعه ی شرکت کرمان موتورخودروسازی شهرستان بم( (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 31
19 شناسایی و تبیین مولفه ها و پیش ران های موثر بر استعدادیابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان با بهره گیری از روش میک مک (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 6، شماره: 3
20 شناسایی و رتبه بندی مولفه های استراتژی بهره وری سبز با رویکرد FAHP (سازمان مترو تهران ) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 28
21 مدل مفهومی شایستگی مدیران منابع انسانی در چارچوب نظام ارزشی اسلام (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پیاده سازی کسب و کار الکترونیک در سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
2 ارتباط میان بازمهندسی فرایند کسب و کار و فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
3 ارتقاء مسئولیت اجتماعی: راهکاری جهت افزایش اعتماد اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
4 ارزیابی آمادگی الکترونیک ادارات امور مالیاتی شهر زاهدان به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
5 ارزیابی ابعاد بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای خرد و کوچک حوزه پوشاک زنانه شهرستان زاهدان (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
6 اولویت بندی شاخص های اثرگذار کسب و کار الکترونیکی از دیدگاه صاحبان صنایع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی
7 اولویت بندی مولفه های اثرگذار بر اکوسیستم دانشگاه سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
8 Visionary leadership impact on employees psychological empowerment in Sistan and Baluchestan Department of Cooperative, Labor and Welfare (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
9 بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404
10 بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
11 بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر توسعه کسب و کارهای الکترونیکی مشاغل خانگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی
12 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
13 بررسی تأثیر زنجیر تامین در کسب و کار الکترونیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
14 بررسی رابطه بین طرح سلامت الکترونیک با رضایت پرستاران بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
15 بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی پروژه باز مهندسی فرآیند کسب و کار در هنرستان های آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
16 بررسی نقش تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمین شرکت های متوسط و کوچک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
17 بررسی نقش مدیریت استعداد بر نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
18 بررسی نقش مطلوب حکمرانی خوب شهری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
19 بررسی نقش مولفه های سرمایه روانشناختی بر روی تعهد سازمانی کادر آموزشی دوره متوسطه اول آموزش و پرورش (مورد مطالعه شهرستان زابل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
20 بررسی نقش مولفه های سرمایه روانشناختی بر روی تعهد سازمانی کادر آموزشی دوره متوسطه اول آموزش و پرورش با توجه به نقش میانجی متغیر اشتیاق شغلی (مورد مطالعه شهرستان زابل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
21 بررسی و تحلیل رابطه شبکههای اجتماعی با کارآفرینی دیجیتالی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
22 پیاده سازی بازمهندسی فرایند کسب و کار (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
23 تاثیر استراتژی های کارآفرینی بر رشد و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
24 تحلیل و بررسی تاثیر شبکه های اجتماعیدر بازاریابی الکترونیکی محصولات آرایشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری
25 شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر افزایش مشارکت عمومی در خط مشی گذاری) مطالعهموردی: شهرداری تالقان- ولایت تخار- افغانستان (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران:چالش ها و توانمندی ها
26 شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی سامانه مدیریت ارتباط با شهروند درشهرداری ها (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
27 شناسایی و اولویت بندی پیشرانهای پذیرش خدمات دولت الکترونیکی توسط کاربران روستایی (مطالعه موردی استان فارس) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
28 شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینی کوچک و متوسط در توسعه گردشگری مذهبی داخلی شهر (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
29 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء وفاداری مشتری در شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت شهر زاهدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
30 شناسایی، تبیین و طراحی الگوی شایستگی های مدیران (گمرک زاهدان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
31 طراحی الگو طفره روی اینترنتی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
32 عوامل موثر بر نهادینه سازی ابعاد اجرایی کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
33 کارکرد مراکز رشد در توسعه کارآفرینی شهری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
34 کشف فرصت های توسعه صنایع دستی با تمرکز بر رودوزی های استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش نوپای ناب (دریافت مقاله) نخستین همایش رودوزی های سنتی سیستان و بلوچستان
35 مطالعه تعهد سازمانی کارکنان و ارتباط سنجی آن با فرهنگ سازمانی کارآفرینانه (مطالعه ای در استانداری سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی
36 نقش استراتژیک کسب و کار در بانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
37 نقش امنیت اطلاعات در کسب و کار الکترونیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
38 نقش دولت و خط مشی های دولتی در توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
39 واکاوی فاکتورهای تصمیم گیری کارآفرینانه در ایجاد کسب وکارهای جدید (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای