دکتر عبدالله قنبرلو

دکتر عبدالله قنبرلو پژوهشگاه علوم انسانی

دکتر عبدالله قنبرلو

Dr. Abdollah Ghanbarloo

پژوهشگاه علوم انسانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.