دکتر علی حسن بگی

دکتر علی حسن بگی دانشیار دانشگاه اراک

دکتر علی حسن بگی

Dr. Ali Hasan Begi

دانشیار دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی نظریه ی ظاهرگرایی جمال الدین قاسمی در تفسیر محاسن التاویل (مورد پژوهی: صفات الهی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 14، شماره: 55
2 اعتبارسنجی دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در نسبت دادن تحریف قرآن به شیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 6، شماره: 17
3 Inquiry of the Nature and Foundations of Three-Layer Interpretation Theory (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی دوره: 2، شماره: 2
4 بازکاوی تاثیر حدیث و باورهای کلامی بر تولید گزاره های تاریخ انگارانه و رهیافتی به تشخیص آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 47، شماره: 1
5 بررسی تطبیقی مبانی تفسیری کشاف، روح المعانی و الکاشف، درباره شفاعت مسلمان گناهکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 5، شماره: 9
6 بررسی جامعیت اسلام در ترسیم مبانی و ویژگی های اخلاق اسلامی با تکیه بر سیره رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 5، شماره: 17
7 بررسی سندی و دلالی روایات حجاب در منابع حدیثی اهل سنت «با تأکید بر روش تعیین حلقه مشترک» (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی سه رویکرد در باره تفسیر آیات ۱۶-۱۹ سوره «قیامت» بر پایه با زخوانی جمله معترضه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 6، شماره: 12
9 بررسی نقش رویدادها بر پدیداری حدیث؛ مطالعه موردی: فتوحات صدر اسلام و روایت «امرت ان اقاتل الناس...» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 5، شماره: 4
10 بررسی و تحلیل قرینه سیاق و تاثیر آن بر فهم قرآن با رویکرد آسیب شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 6، شماره: 2
11 بررسی و نقد آرای آیه الله جوادی آملی درباره احادیث «صعب، مستصعب» (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 26، شماره: 3
12 تحلیل قرآنی مفهوم ولایت در حدیث غدیر (دریافت مقاله) پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی دوره: 7، شماره: 12
13 جایگاه و نقش باورهای کلامی در نقد حدیث و آسیب های آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 3، شماره: 2
14 دیدگاه های برقعی درباره امامت: بازخوانی و نقد (دریافت مقاله) پژوهش نامه نقد آراء تفسیری دوره: 1، شماره: 2
15 رهیافتی بر تاثیر باورهای کلامی بر ارزیابی سند و متن حدیث (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 49، شماره: 2
16 رهیافتی بر تشخیص احادیث زمانمند و غیرزمانمند (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 54، شماره: 1
17 شیوه های همانند سازی در حدیث و رهیافتی بر روش های آن (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 13، شماره: 4
18 غزوه بنی قریظه و اعتبارسنجی گزارش های مشهور تاریخی درباره آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 2، شماره: 4
19 کیفیت سلاح امام عصر(عج) در مقابله با سلاح دشمنان در عصر ظهور: تحلیل روایات (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 7، شماره: 14
20 نقد و بررسی دیدگاه های قرآنی و روایی برقعی پیرامون مسئله زیارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفسیرپژوهی دوره: 9، شماره: 18
21 نگاهی آسیب شناختی به تراجم نویسی اسلامی؛ بررسی موردی دوانگاری یک شخصیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 53، شماره: 2
22 واکاوی تاثیر برخی باورهای کلامی بر تحلیل تاریخ اسلام با رویکرد آسیب شناختی (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 7، شماره: 13
23 واکاوی دیدگاه اهل بیت (ع) به فتوحات صدر اسلام با رویکرد تاریخی حدیثی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 2، شماره: 2
24 واکاوی شیوه های عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 16، شماره: 1
25 واکاوی نقادانه دلایل برقعی پیرامون نفی توسل به اهل بیت علیهم السلام (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 7، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فهم حدیث ازمنظر استادعلی اکبرغفاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
2 بازخوانی قواعد کشف بطن قرآن با تکیه بر آراء علامه طباطبایی و آیت الله معرفت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی