دکتر الهام هادی نجف آبادی

دکتر الهام هادی نجف آبادی استاد

دکتر الهام هادی نجف آبادی

Dr. Elham Hadi Najafabadi

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادراکات و تعالی روح در آراء ابن عربی و فرانکل (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی عرفان و زندگی آگاهانه دوره: 2، شماره: 5
2 انسان و معنای غایی، از منظر محی الدین ابن عربی، آیت الله خمینی و ویکتور فرانکل (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی عرفان و زندگی آگاهانه دوره: 1، شماره: 1
3 Existential Characteristics of Man from the Viewpoint of Viktor Frankl (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی عرفان و زندگی آگاهانه دوره: 2، شماره: 4
4 Shams Tabrizi's Opinion about Acquiring Knowledge (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی عرفان و زندگی آگاهانه دوره: 2، شماره: 2
5 بررسی عناصر و زمینه های پیشرفت فرهنگی در کشور با رویکرد اسلامی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار دوره: 7، شماره: 22
6 معنای زندگی در رویکرد دینی آیت الله خمینی و معنادرمانی ویکتور فرانکل (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی عرفان و زندگی آگاهانه دوره: 2، شماره: 3
7 واکاوی آموزه های شمس تبریزی در خصوص کسب دانش و مهارت (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی عرفان و زندگی آگاهانه دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی