دکتر علیرضا طبیبی

دکتر علیرضا طبیبی دانشیار ، گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک ، اراک ، ایران

دکتر علیرضا طبیبی

Dr. Alireza Tabibi

دانشیار ، گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک ، اراک ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «احمد بن محمد بن صدیق الغماری» و روش های وی در کشف و تصحیح علل سندی روایات نبوی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 18، شماره: 3
2 اعتبارسنجی مصطلحات حدیث پژوهی «خوتیرینبل» در ارزیابی احادیث (مطالعه موردی طرق شیرجه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 27، شماره: 4
3 اهل سنت، نفی رجعت و دفاع از موارد مشابه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 20
4 Inquiry of the Nature and Foundations of Three-Layer Interpretation Theory (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی دوره: 2، شماره: 2
5 بررسی اعتبارسنجی نظریه ی استمرار نسخ آیات قرآن (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 14، شماره: 4
6 بررسی اهل بیت(ع) در تفسیر کشاف و تطبیق آن با تفاسیر صافی و شواهدالتنزیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 3، شماره: 5
7 بررسی تطبیقی انسجام در نظام معنایی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و ایزوتسو (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های تفسیری دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی تطبیقی تفسیر مهم ترین آیات ناظر بر ولایت امام علی× از منظر فریقین* (دریافت مقاله) دوفصلنامه رویکرد مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث دوره: 95، شماره: 7
9 بررسی تطبیقی دیدگاه های مختلف درمورد واژه ی «بینه» با رویکرد معناشناسی مکتب بن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تفسیر تطبیقی دوره: 4، شماره: 8
10 بررسی تطبیقی مواجهه مفسران با فرآیند هم معنایی ( با تکیه بر نقدهای علامه طباطبایی بر سایر مفسران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 4، شماره: 7
11 بررسی جامعیت اسلام در ترسیم مبانی و ویژگی های اخلاق اسلامی با تکیه بر سیره رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 5، شماره: 17
12 بررسی روایت «توسل به حق سائلین» و نقد دیدگاه های البانی در آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 5، شماره: 2
13 بررسی زبان شناختی روش کاربست ترادف در قرآن (با محوریت آراء علامه طباطبایی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 7، شماره: 2
14 بررسی سندی احادیث حاوی کلمه معجزه با رویکرد تاریخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنت دوره: 5، شماره: 8
15 بررسی شیوه‌های محقق حلّی در اعتبارسنجی احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب «المعتبر فی شرح المختصر» (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 10، شماره: 22
16 بررسی فقه الحدیثی احادیث حاوی کلمه «معجزه» (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 8، شماره: 1
17 بررسی معناشناسانه استهزا با تاکید بر همنشینی ها وجانشینی ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 4، شماره: 2
18 بررسی نظم در معانی افعال و مشتقات قرآنی با فاء الفعل (حرف فاء)مشترک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 5، شماره: 2
19 بررسی و نقد آرای آیه الله جوادی آملی درباره احادیث «صعب، مستصعب» (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 26، شماره: 3
20 بررسی و نقد تحلیلی سند، منبع و دلالت روایات مدح و ذم جریان تصوف بر اساس آموزه های علوم حدیث (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 14، شماره: 2
21 بررسی ورود کلمه معجزه در روایات شیعه با روش تقاطع گیری (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 19، شماره: 75
22 پژوهشی تطبیقی در تفسیر آیه الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبین از منظر فریقین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 5، شماره: 10
23 تاریخ‌گذاری روایات معجزه براساس روش تحلیلی متن و إسناد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 25، شماره: 2
24 تحلیل انتقادی دیدگاه ابوزهو درباره اصالت احادیث وصایت امام علی (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 4، شماره: 13
25 تحلیلی بر جایگاه اصل محوری در تحقق جامعیت قرآن با تکیه بر روایت «الا و له اصل فی کتاب الله» (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 9، شماره: 1
26 راهکارهای ارتقاء سلامت روان از منظر قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و سلامت دوره: 5، شماره: 1
27 روش شناسی ابن صدیق الغماری در کشف و تصحیح علل متن حدیث (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 13، شماره: 2
28 روش های سید مرتضی در نقد حدیث عدد (دریافت مقاله) فصلنامه دین پژوهی و کارآمدی دوره: 1، شماره: 2
29 رهیافتی بر نقش قرائن در اختلافات تفسیری آیت الله صادقی تهرانی و آیت الله جوادی آملی در آیه قصر نماز (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 9، شماره: 1
30 رهیافتی تحلیلی بر خوانش آیات الهی و فهم گفتمان قرآن (در پرتو واکاوی رویکرد زبانشناختی ایزوتسو و علامه طباطبایی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 9، شماره: 3
31 غزوه بنی قریظه و اعتبارسنجی گزارش های مشهور تاریخی درباره آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 2، شماره: 4
32 معناشناسی واژه «خلیفه» در قرآن و ارتباط آن با موضوع «امامت» با تاکید بر همنشین ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 9، شماره: 36
33 مفهوم شناسی واژه «سوره» در آیات قرآن کریم از دیدگاه مفسران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 13، شماره: 28
34 نقد و بررسی ترجمه قرآن حسین انصاریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه احسن الحدیث دوره: 3، شماره: 1
35 واکاوی تطور معنا و استعمال اصطلاحات «شاذ» و «منکر» در آثار علمای متقدم و متأخر امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 25، شماره: 1
36 واکاوی دلالت حدیث غدیر بر امامت امام علی (ع) از دیدگاه علامه میرحامدحسین در کتاب عبقات الانوار (دریافت مقاله) دوفصلنامه امامت پژوهی دوره: 6، شماره: 19
37 واکاوی شیوه های عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق اسلامی در سخن گفتن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی
2 اصول تربیت اجتماعی از نگاه قرآن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
3 بررسی تطبیقی حجاب و عفاف در ادیان الهی (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
4 بررسی تطبیقی خدا در قرآن و اهورا مزدا در اوستا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
5 بررسی راهکارهای اعتقادی ، اخلاقی پیشگیری از جرایم فردی و اجتماعی از منظر قرآن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فقه،حقوق و پژوهش های دینی
6 بررسی رویکرداخلاقی شهید مطهری به موضوعاتی مانند: انفاق، تطفف در کتاب های آشنایی با قرآن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
7 بررسی سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
8 بررسی نسبت انیمیشن های غربی و باورهای دینی کودک با تاکید بر انیمیشن سینمایی موآنا و نسبت آن با اصول دین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی
9 بررسی نقش امام اول حضرت علی (ع) در گسترش تمدن های سیاسی اسلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
10 تبیین مولفه های وحدت برای ایجاد صلح بین ادیان توحیدی براساس قرآن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی
11 رهیافتی به اندیشه سیاسی حکومتی اسلام پیرامون روابط بین الملل از منظر قرآن و سنت (با تکیه بر دیپلماسی، صلح و جنگ) (دریافت مقاله) سومین همایش شرق شناسی، صلح و دیپلماسی فرهنگی
12 رهیافتی در جایگاه ولایت و ولایتمداری در سلامت اجتماعی از منظر آیات و روایات (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی
13 سلامت اجتماعی از منظر قرآن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی
14 فرصت های اقبال گونه در کارآفرینی از نگاه قرآن و روایات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم
15 کارکردهای دین در تربیت از دیدگاه شهید مطهری و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
16 مروری بر تجمع نیترات در سبزیجات و آبهای سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی