دکتر محمد رسول آهنگران

دکتر محمد رسول آهنگران استاد تمام گروه فقه و حقوق دانشگاه تهران

دکتر محمد رسول آهنگران

Dr. Dr Mohammad Rasool Ahangaran

استاد تمام گروه فقه و حقوق دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه های فقهی و حقوقی آن (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 8، شماره: 2
2 اصل آزادی قراردادی با نگاهی به آیه 29 سوره نساء (دریافت مقاله) پژوهش نامه میان رشته ای فقهی دوره: 7، شماره: 13
3 اعتبار و ارزش شهرت روایی از منظر امامیه و اهل سنت و کاربرد آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 16
4 امکان سنجی تخصیص عمومات استحباب قنوت نسبت به نماز شفع (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و اجتهاد دوره: 8، شماره: 15
5 بازپژوهی حیله های مشروع فرار از ربا با رویکرد فقه مقارن (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی دوره: 1، شماره: 2
6 بازپژوهی مشروعیت قراردادهای نوپدید با تاکید بر آیه شریفه اوفوا بالعقود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 10، شماره: 36
7 بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق اسلامی دوره: 19، شماره: 48
8 بررسی تطبیقی معلومیت ثمن در حقوق مدنی ایران و مصر با رهیافتی به مستندات فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 28، شماره: 105
9 بررسی جایگاه تشهیر در ایجاد امنیت و انحرافات اجتماعی و تاثیر آن بر حقوق شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 23، شماره: 2
10 بررسی حجیت آراء صحابه بر اساس مبانی اهل سنت (دریافت مقاله) پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی دوره: 7، شماره: 13
11 بررسی فقهی-حقوقی ابعاد اجتماعی حریم خصوصی در خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده دوره: 3، شماره: 5
12 بررسی مبانی فقهی و حقوقی تدوین حق مالی نحله (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 10، شماره: 4
13 بررسی منتقدانه مشروعیت تداوم زناشویی با زانیه در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 7، شماره: 13
14 تحکیم و تکمیل دیدگاه امام خمینی (ره) در نقد حجیت ذاتی قطع (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 43، شماره: 1
15 تحلیل ماهیت نمایندگی مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 87
16 تحلیل مبانی فقهی ادغام مجازات بازدارنده در مجازات تعزیری با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی دانشگاه اصفهان دوره: 7، شماره: 1
17 تحلیلی بر مفهوم «مکتب» و «پارادایم» و ابتنای روش شناسانه آنها از منظر آیت الله سید محمدباقر صدر و توماس کوهن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 24، شماره: 85
18 تخلف انحلال قهری قراردادها از قصد متعاملین (با تاکید بر ضمان ناشی از وجه التزام قراردادهای آتی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 11، شماره: 1
19 تدابیر پیشگیرانه دین اسلام از خونریزی و جنگ مسلمانان با غیر مسلمانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 4، شماره: 8
20 تشکیکی بودن احکام در لوح محفوظ (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و حقوق نوین دوره: 2، شماره: 7
21 تقصیر و انجام اعمال مکه توسط بانوان حج گزار در شب عید قربان (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 53، شماره: 3
22 تکریم: راهبرد حکومت اسلامی در تعامل با اهل کتاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 9، شماره: 17
23 حکم تبدیل عقد نکاح موقت به دائم با فرض ذکرنکردن مدت در صیغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده دوره: 4، شماره: 7
24 حکم خوف خیانت دشمن در مهادنه با رویکرد فقه مقارن و امکان تسری آن (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 25، شماره: 94
25 حکم لعن بر متصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 52
26 درآمدی بر مبانی رابطه حقوق و اخلاق در سنجه منطق فازی: تعامل یا تعارض (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق دوره: 16، شماره: 40
27 عقلانیت و علم معیار تمایز معنویت در اسلام از معنویت در سایر مکاتب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 7، شماره: 13
28 فرایند دلالت لفظی از منظر اصول فقه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 45، شماره: 3
29 کاستی های اجرای بانکداری اسلامی در ایران با محوریت بایسته های آموزش و پژوهش فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 57
30 کاوشی نوین در مساله زکات اسکناس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 10، شماره: 34
31 ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 7، شماره: 1
32 مبانی نظری اجرای علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی جنایی ( بررسی نظریه جرم شناسی جامعه شناختی برچسب زنی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد دوره: 12، شماره: 46
33 مبنای فقهی مشروعیت قوانین با رویکرد قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 46
34 نگرشی نوین در نقد حجیت خبر ثقه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 46، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلال در نظام اقتصادی با تاکید بر عنصر مادی جرم "دستکاری بازار" (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
2 بررسی جایگاه اصل صحت در نظارت شرعی (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی
3 بررسی فقهی اجتماعی تاثیر فردگرایی بر گفتمان عدم مداخله پلیس در الزام به حجاب (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
4 تبیین روایی حکم فقهی کفاره غیبت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
5 جایگاه عرف در قراداد های رسمی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
6 جایگاه عرف و عادت در دفاتر اسناد رسمی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
7 حکم شرعی و نحوه برخورد مکلفین با تهمت از دیدگاه قران و احادیث (دریافت مقاله) دومین همایش علوم انسانی اسلامی