دکتر حمزه امین طهماسبی

دکتر حمزه امین طهماسبی استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان

دکتر حمزه امین طهماسبی

Dr. Hamzeh Amin tahmasbi

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.