دکتر رحیم عالی

دکتر رحیم عالی

دکتر رحیم عالی

Dr. Rahim Aali

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Accomplishment of water safety plan using quality assurance tool in ۲۰۲۰-۲۰۲۱: A case study in a western city of Gilan province, Iran (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 4
2 Airborne Antibiotic Resistant Bacteria: Hospital Indoor Air Pollution and the Challenge of Nosocomial Infection (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 4
3 Antibiotic Resistance in Environment and its Public Health Risks in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
4 آنتی بیوتیک‎ها و مقاومت آنتی‎بیوتیکی در منابع آب و فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 4، شماره: 4
5 Behavior and Knowledge of the Citizens about Ultra Violet Radiation in a Semi-arid Region in Iran (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 9، شماره: 3
6 Ecological Problems of Gorgan Bay in the Southeast Corner of the Caspian Sea (Iran) and Ways of Improvement (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 7، شماره: 1
7 Experience of Implementing Water Safety Plan in Iran: A Systematic Review (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 2
8 Fungi Occurrence Assessment in Drinking Water Distribution Systems and Its Relationship with Fecal Indicator Bacteria (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 3
9 Identification of clinically antibiotic resistant genes Aac(3)-IIa and Aac(6’)-Ib in wastewater samples by multiplex PCR (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 2
10 Long-term spatial and temporal variability of ambient carbon monoxide in Urmia, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 2
11 Performance evaluation of fixed bed anaerobic baffled reactor and its upgrading by integrated electrocoagulation process for municipal wastewater treatment (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 4
12 Prevalence of antibiotic resistant genes in selected activated sludge processes in Isfahan Province, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 1
13 Relationship between Frequency of Escherichia Coli and Prevalence of Salmonella and Shigella Spp. in a Natural River (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
14 Reuse of Wood-Based Industrial Wastewater through Optimization of Electrocoagulation Process Using Aluminum and Iron Electrodes (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 8، شماره: 4
15 Simple method for extracting gold from electrical and electronic wastes using hydrometallurgical process (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 1
16 Sodium Dithionite Concentration in Traditional Bread and Health Risk Assessment: A Case Study in Qom City (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 11، شماره: 1
17 The role of informal recycling in the spreading of COVID-19 (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 3
18 Tracking of chloramphenicol, erythromycin, and sulfamethoxazole antibiotic-resistant bacteria from untreated wastewater effluents to receiving river (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 2
19 بررسی غلظت نیترات، نیتریت و سایر پارامترهای فیزیکوشیمیایی منابع آب شرب شهر ساوه در سال 97 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 2
20 بهینه سازی تحرک و پراکندگی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی در گندزدایی پساب شهری توسط تزریق پنوماتیک گاز نیتروژن (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 117
21 مقایسه بار آلودگی میکروبی آب های بطری شده در بسته های کوچک و بزرگ شهر گرگان در سال 94-1393 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنتی بیوتیکها در محیط زیست (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
2 ارزیابی اثرات زیست محیطی PCBs و علل محدودیت در کاربرد آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
3 ارزیابی خطر سیستم تامین آب بر اساس برنامه ایمنی آب سازمان بهداشت جهانی: مطالعه موردی تالش، ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
4 استراتژی مدیریت مواد زائد الکترونیکی در کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
5 بررسی پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری منابع آب شرب شهرستان ایلام (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
6 بررسی فراوانی ابتلا پیشه وران مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی شهرستان خوی به انگلهای مختلف روده ای در شش ماه اول 1383 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
7 بررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان تالش پس از اجرای طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
8 بررسی وضعیت دفن مواد زاید جامد شهری در استان چهارمحال و بختیاری و ارائه اصلاحات مناسب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری
9 تکنیک شناسایی آنتروویروسها در نمونه های محیطی با استفاده از روش تلفیقی ICC/PCR (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
10 تکنیکهای عملیاتی در شناسائی باکتری لژیونلا پنوموفیلا در نمونه های آبی بیمارستانها (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
11 توانمندیهای نانوفناوری در بازیابی ابهای زائد (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
12 راهبرد مدیریت و بازیافت لامپ های فلئورسنت در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
13 راهکارهای کنتزل مقاومت آنتی بیوتیکی در راستای پدافند زیستی (با تاکید بر کنتزل زیست محیطی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
14 رویکردی آسیب شناختی بر دستیابی به محیط زیست مطلوب در چشم انداز 20 ساله کشور (چالشها . چشم اندازها در مدیریت مواد زائد در کشور) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری
15 ساختار مندی مدیریتی پسماندهای الکترونیکی در کشور های در حال توسعه:ضرورت قرن 21 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
16 شناسائی آنتروویروسها در لجن دفعی نهائی(Biosolids) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
17 شناسایی مولکولی باکتری لژیونلا در منابع محیطی با استفاده از تکنیک Nested PCR (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
18 طراحی و ساخت دستگاه بازیافت انواع لامپ های فلورسنت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
19 فراوانی ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک در منابع محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
20 مدیریت پسماند های الکتریکی و الکترونیکی مبتنی بر اسناد بالا دستی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
21 مقاومت آنتی بیوتیکی وچالش های زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
22 مقایسه بار آلودگی میکروبی در آب های بطری شده کوچک و بزرگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده
23 مقایسه دو روش A-1 و EC برای شناسایی کلیفرم های مدفوعی درلجن دفعی نهایی Biosolids (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط