امیرحسین شیردل

 امیرحسین شیردل  پژوهشگر معماری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

امیرحسین شیردل

Amir Hossein Shirdel

پژوهشگر معماری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازشناسی نقش موثر عناصر هویت بخش معماری خانه های سنتی با هدف ارتقاء فرهنگ ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 8، شماره: 6
2 بررسی تاثیرات ارزش ها و حکمت های اسلامی در نحوه شکل گیری باغ های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 6، شماره: 27
3 بررسی جایگاه و تعاملات انسان، طبیعت و معماری در باغ شازده (شاهزاده) ماهان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 6، شماره: 26
4 بررسی نقش نور بر خلق زیبایی در معماری ایرانی – اسلامی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 8، شماره: 3
5 تاثیرات نور و رنگ درجهت القاء حس معنویت در معماری مساجد (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول تزئینات وکاشیکاری درمساجد با رویکرد زیبایی شناسی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
2 اصول روانشناسی موثر بر طراحی فضاهای مهدکودک مبتنی بر ایجاد حس ارامشدرکودکان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
3 بازشناسی حکمت هنر آیینه کاری در معماری ایرانی -اسلامی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
4 بازشناسی عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری خانه های ایرانی مبتنی برفرهنگ و هویت اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
5 بازشناسی نقش آب در حیاط خانه های سنتی ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
6 بازشناسی نقش موثر عناصر هویت بخش معماری سنتی در طراحی خانه های ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری، مصالح ساختمانی و محیط زیست
7 بازشناسی نقش نور درتزئینات معماری داخلی خانه های سنتی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
8 بازشناسی نقش و جایگاه نور در معماری ایرانی -اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
9 بررسی اهمیت تاثیرات رنگ از منظر روانشناسی در معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
10 بررسی تاثیرات نور بر خلق زیبایی در معماری ایرانی مبتنی بر حکمت و هویت اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
11 بررسی تاثیرات نور بر یادگیری دانش آموزان در فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
12 بررسی تاثیرات و جایگاه نور در جهت القاء حس معنویت در معماری مساجد ایران (نمونه موردی : مسجد شیخ لطف الله اصفهان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
13 بررسی تطبیقی محرمیت در خانه های سنتی و معاصر ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
14 بررسی جایگاه آب در معماری مساجد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
15 بررسی جایگاه تزئینات وابسته به معماری با رویکرد بازشناسی ارزش های معماری ایرانی - اسلامی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
16 بررسی حکمت رنگ در فرهنگ و معماری اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
17 بررسی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد زیبایی مبتنی بر اصول معماری و فرهنگ اسلامی باتاکید بر خانه های ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم پایه، مهندسی و تکنولوژی
18 بررسی میزان تاثیرگذاری رنگ ها در معماری فضاهای آموزشی در جهت ارتقاء یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
19 بررسی نقش خلوت در معماری سنتی خانه های ایرانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
20 بررسی نقش زیبایی شناسی در طراحی خانه های ایرانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
21 بررسی نقش مصالح بوم آورد در شکل گیری مسکن بومی (نمونه موردی :خانه های روستای علائین ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
22 بررسی نقش موثر ارزشها و باورهای اسلامی در نحوه شکل گیری باغ های ایرانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
23 بررسی نقش موثر حریم ومحرمیت در طراحی خانه های سنتی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
24 بررسی نقش نور در نحوه شکل گیری فضاهای معماری به منظور القاء حس آرامش در انسا ن (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
25 بررسی و شناخت اصول زیبایی شناسانه موثر بر شکل گیری مناظر بافتهای بومی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
26 جایگاه زیبایی شناسی درفرهنگ ومعماری اسلامی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
27 درون گرایی و پیامد اصول محرمیت و خلوت در معماری سنتی خانه های ایرانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
28 زیبایی شناسی نور و رنگ و تجلی آن در معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب