دکتر محمدامیر کریمی ترشیزی

دکتر محمدامیر کریمی ترشیزی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدامیر کریمی ترشیزی

Dr. Mohammad Amir Karimi Torshizi

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسانس مرزه خوزستانی Satureja khuzistanica در آب آشامیدنی، بر نسبت اسید های چرب امگا- 6 به امگا- 3، محتوی کلسترول و پایداری لیپیدها در عضله سینه نیمچه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 1
2 اثر استفاده از پری بیوتیک، گیاهان داروئی واسیدآلی به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک بر عملکرد و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جوج ههای گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 23، شماره: 1
3 اثر اسیدهای آلی و فرمالدئید بر مرفولوزی روده جوجه های گوشتی و کاهش آلودی سالمونلایی دان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 3
4 اثر افزودن پوسته خارجی برنج بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه های بیوشیمی خون و هورمون های تیروییدی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 14
5 اثر ال-کارنیتین و پودر چربی گیاهی بر کیفیت اسپرم خروس ها و باروری و جوجه درآوری مرغ های مادر گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 2
6 اثر برخی پروبیوتیک های طیور تولیدی ایران بر مولفه های عملکردی، شاخص های اقتصادی و ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 3
7 اثر بیوچار پسماند تر شهری، پروبیوتیک و زئولیت بر بهبود عملکرد، ایمنی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 15، شماره: 4
8 اثر بیوچار پسماند تر شهری، پروبیوتیک و زئولیت بر عملکرد، متابولیت های خونی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 25، شماره: 3
9 اثر پریبیوتیک و عصاره بابونه، پونه و مرزنجوش بر عملکرد تخمگذاری، فراسنجههای خونی، و ریخت-شناسی روده مرغان تخمگذار در اواخر تولید (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 22، شماره: 4
10 اثر پودر پر آب کافت قلیایی و خیساب ذرت خشک بر عملکرد، هزینه خوراک و شاخص های آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 52، شماره: 3
11 اثر پودر دانه گیاه خارمریم (Silibum marianum) و گیاه آویشن (Thymus Vulgaris) و ترکیب آن ها روی برخی خصوصیات لاشه، فراسنجه های خونی و پاسخ سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین B۱ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 1
12 اثر تزریق اسیدآمینه، آلبومین و دکستروز درون تخم مرغ جنین دار بر ریخت شناسی روده کوچک، وزن اندام های ایمنی و رشد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 4، شماره: 1
13 اثر تزریق درون آمنیونی و استفاده جیره ای فلاونوئید بر عملکرد، وضعیت آنتی اکسیدانی گوشت و جمعیت میکروبی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 4
14 اثر تغذیه قارچ خوراکی و گیاه مرزه بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و سیستم ایمنی بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 2، شماره: 3
15 اثر سبوس برنج خام و اتوکلاو شده بر عملکرد تولیدی، عملکرد اقتصادی و شاخص تولید جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 4
16 اثر سطوح مختلف اسانس نعناع، لیمو، آویشن و زنیان بر عملکرد، فراسنجه های خونی و بیان ژنهای لیپوژنیک کبدی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 7، شماره: 3
17 اثر سطوح مختلف عصاره یوکا و آنتی بیوتیک بر بعضی از عملکردهای سیستم ایمنی و فاکتورهای خونی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 5
18 اثر شکل فیزیکی جیره های غذایی (آردی، پلت و اکسترود) بر بازده انرژی و پروتئین، مورفولوژی و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 50، شماره: 1
19 اثر عصاره آویشن باغی و نعناع فلفلی و ویتامین E بر سیستم ایمنی مرغ های تخم گذار در شرایط تنش گرمایی و میزان پراکسیداسیون در تخم مرغ های تولیدی در طی مدت ماندگاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 2
20 اثر لسیتین و نمک صفراوی بر عملکرد، هضم پذیری مواد مغذی ومورفولوژی روده در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 15، شماره: 2
21 اثر مکمل آلوئه ورا (Aloe vera L.) و اسیدبوتیریک در تولید و کیفیت تخم و برخی پارامترهای خونی و مرفولوژی روده کوچک در بلدرچین تخم گذار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 4
22 اثر منابع و سطوح مختلف سلنیوم آلی بر عملکرد مرغ های تخمگذار، کیفیت تخم مرغ و قابلیت غنی سازی تخم مرغ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 4
23 اثرات استفاده از پودر خشک ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Arthrospira platensis) بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 3
24 اثرات استفاده از دانه و بلغور جو به همراه مکمل آنزیمی در جیره مرغ های تخم گذار تجاری بر عملکرد تولیدی و قابلیت هضم مواد مغذی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 4
25 اثرات استفاده از سطوح مختلف کافور بر عملکرد و غلظت سرمی هورمون های تیروییدی و تستوسترون در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 2
26 اثرات فیزیولوژیکی رقیق کننده انجماد مغناطیسی شده بر پارامترهای سلولی، شیمیایی و باروری اسپرم خروس پس از انجماد (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 8، شماره: 1
27 اثرات مکمل جیره ای آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، پربیوتیک و اسید آلی به عنوان ترکیبات محرک رشد روی عملکرد رشدی و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی سویه ی تجاری راس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 24، شماره: 2
28 ارزیابی توان ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از دستگاه گوارش مرغ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 1
29 ارزیابی غیرمخرب تازگی تخممرغ با طیفسنجی UV-IR و تعیین تاثیرگذارترین ناحیه طیفی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 44، شماره: 2
30 ارزیابی کارایی نانوسیلور بعنوان جایگزین آنتی بیوتیک برعملکردوفراسنجه های مرفومتریک روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 3
31 استفاده از خیساب مایع ذرت در تغذیه مرطوب جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 4
32 افزایش محتوای لایزوزیم تخم بلدرچین ژاپنی بامکمل سازی جیره ای اسیدهای آمینه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 2
33 اندازه گیری و گسترش مدل های پیش بینی میزان انرژی قابل سوخت و ساز نمونه های ذرت جمع آوری شده از کارخانه های خوراک طیور ایران با استفاده از معادلات رگرسیونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 28
34 Comparative consequences of two sources of aflatoxins in ducklings experimental aflatoxicosis (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 12، شماره: 3
35 Effect of Chamomile, Wild Mint and Oregano Herbal Extracts on Quality and Quantity of Eggs, Hatchability, and Some Other Parameters in Laying Japanese Quails (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 7، شماره: 2
36 Effect of Probiotic, Thyme, Garlic and Caraway Herbal Extracts on the Quality and Quantity of Eggs, Blood Parameters, Intestinal Bacterial Population and Histomorphology in Laying Hens (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 4، شماره: 1
37 Effects of propolis, royal jelly, honey and bee pollen on growth performance and immune system of Japanese quails (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 7، شماره: 1
38 Evaluating the Competitiveness of Medicinal Plants With Antibiotics to Control Salmonella Enterica Serovar Typhimurium in Broiler Chickens (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 17، شماره: 2
39 Isolation of Lytic Bacteriophage from Poultry’s Feces and Evaluation of It’s Efficiency to Reduce Salmonella enteritidis In Vitro and In Vivo (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 9، شماره: 3
40 Protective Effect of Egg Yolk Immunoglobulin (IgY) Against Aflatoxin on Blood Parameters, Ileum Morphometry and Hepatocytes’ Histopathology of Broiler Chickens Fed Aflatoxin B۱ (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 3
41 بررسی اثر اسانس زنیان و بتا آگونیست زیلپاترول هیدروکلراید بر روی عملکرد و برخی از شاخص های آنزیمی مرتبط با تنش سرمایی در جوجه های لاین آرین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 1
42 بررسی اثر اسیدهای چرب پلی انوئیک بلند زنجیر سری n-3 و n-6 و ویتامین E بر ترکیب اسیدهای چرب، حساسیت به پراکسیداسیون چربی و باروروی اسپرم خروس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 1
43 بررسی اثر پودر و عصاره الکلی کرم خاکی(Eisenia fetida) بر وضعیت آنتی اکسیدانی، آنزیم های کبدی و فراسنجه های خونی در خروس های آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 10، شماره: 1
44 بررسی اثر زمان حذف مکمل های ویتامینی و معدنی بر رشد و عملکرد اقتصادی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 1
45 بررسی اثرات افزودن دیرهنگام آنزیم فیتاز به جیره جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 3
46 بررسی اثربرخی گیاهان دارویی برپارامترهای هضم شکمبه ای درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 2
47 بررسی تاثیر عصاره گیاهان سماق و جغجغه در مقایسه با اکسی تتراسایکلین بر عملکرد رشد، فراسنجه های بیوشیمی خون، و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 1
48 بررسی غنی سازی گوشت سینه و ران مرغ با منابع گیاهی اسیدهای چرب امگا و تاثیر بر پایداری اکسیداتیو طی دوره نگهداری (oc ۴ و oc ۲۰-) (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 98
49 بررسی کارایی مکمل ورمی هوموس در جیره بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 7، شماره: 1
50 بررسی نقش پروبیوتیکی باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس درجیره بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 2
51 تاثیر استفاده مجدد از بستر و فرآوری آن بر عملکرد جوجه های گوشتی و کیفیت بستر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 3
52 تاثیر افزودن اسانس آویشن، لیمو، نعناع و زنیان در جیره جوجه های گوشتی نر بر روی فراسنجه های کیفی گوشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 4، شماره: 7
53 تاثیر افزودن دو ماده جاذب تجاری و زئولیت طبیعی به خوراک آلوده به آفلاتوکسین B۱ بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 4
54 تاثیر برنامه های نوری متفاوت بر شاخص های عملکرد، ویژگی های لاشه و هزینه تولید در جوجه های گوشتی سویه آرین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 3
55 تاثیر پروبیوتیک و روغن دانه گیاه دارویی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L. convar. pepo var. styriaca) بر صفات تولیدی، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 1
56 تاثیر تغذیه سطوح مختلف مکمل ورمی هوموس بر عملکرد رشد و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 16، شماره: 2
57 تاثیر روش های مختلف تجویزLactobacillus rhamnosus در هچری بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده و فاکتورهای خونی جوجه های گوشتی با آلودگی تجربی سالمونلا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 22، شماره: 3
58 تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج همراه با فرآیند اتوکلاو بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 9، شماره: 21
59 تاثیر سطوح مختلف غده کامل سیر تازه بر عملکرد تولید، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 1
60 تاثیر سطوح مختلف مکمل ورمی هوموس بر عملکرد، کیفیت تخم، متابولیت های سرم خون و جمعیت میکروبی روده باریک بلدرچین ژاپنی تخم گذار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 14، شماره: 41
61 تاثیر عسل، ژله رویال و گرده زنبور عسل بر عملکرد، سامانه ایمنی و فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 2
62 تاثیر عصاره اتانولی بره موم، پودر رزماری و کرم خاکی بر عملکرد بلدرچین در حال رشد (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 2
63 تاثیر گاواژ مری باکتریوفاژ پاد-انتروکوکوس بر عملکرد تولیدی، جمعیت میکروبی ایلئوم و قابلیت هضم مواد مغذی در مرغ های تخمگذار (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 25، شماره: 2
64 تاثیر مخلوط اسانس گیاهان دارویی سیر و آویشن بعد از دوره محدودیت غذایی بر عملکرد، سرعت رشد و جمعیت میکروبی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 4
65 تاثیر منبع چربی و نوع افزودنی بر عملکرد، صفات تولیدی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 2
66 تاثیر نانوسیلور و ضدعفونی کننده های خوراک بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و کلسترول زرده مرغ تخم گذار (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 1
67 تاثیر نوع پروبیوتیک در جیره جوجههای گوشتی روی رشد بدن، اندا مهای سیستم ایمنی و مورفولوژی روده کوچک در هفته اول پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 28، شماره: 2
68 تاثیربرنامه نوری برپاسخ های ایمنی سلولی وهمورال جوجه های گوشتی آرین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 3
69 تاثیرگیاه دارویی رزماری بر عملکرد رشد، ویژگی های لاشه و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 4
70 تأثیر اسیدهای آلی بر فلور میکروبی و مرفولوژی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 5
71 تأثیر برگ زیتون بر فشار خون، عملکرد و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 26، شماره: 2
72 تأثیر پادتن اختصاصی زرده تخم مرغ بر مرفولوژی مخاط رده و کاهش موضعی شدن باکتری اشریشیاکلی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 4
73 تأثیر پروبیوتیک های تک سویه، دوسویه و چند گونه بر عملکرد، مرفولوژی روده و پارامترها ایمنی شناسی و خون شناسی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 4
74 تأثیر تغذیه سطوح مختلف ال- کارنیتین در جیره مرغ های مادر و جوجه های گوشتی بر عملکرد، ترکیبات سرم خون، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 4
75 تأثیر روش های مختلف تجویز پروبیوتیک در هچری برعملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 1
76 تأثیر عمل آوری شیمیایی مواد بستری برکیفیت بستر، عملکرد رشد و وقوع جراحات پوستى لاشه جوجه هاى گوشتى (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 24، شماره: 1
77 تأثیر گیاهان داروئی، پری بیوتیک، پروبیوتیک وآنتی بیوتیک بر مورفولوژی روده و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوج ههای گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 23، شماره: 1
78 تهیه و ارزیابی جیره نیمه خالص به منظور مطالعات مربوط به فیبر در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 6، شماره: 4
79 دوشکلی جنسی درپاسخ ایمنی سلولی و خونی دوسویه ازطیور تجاری لاین آرین و بومی آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 4
80 عملکرد، حساسیت به آسیت، و بازده اقتصادی در جوجه های گوشتی تحت تاثیر برنامه خوراک دهی متناوب آردی حبه (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 1
81 کارایی پروبیوتیک و جاذب‎های سموم (آلی و معدنی) در کاهش اثرات آفلاتوکسین بر عملکرد رشد، تغییرات بیوشیمیایی سرم خون و خصوصیات استخوان درشتنی جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 75، شماره: 4
82 کارایی روش هاى مختلف تجویز زودهنگام پروبیوتیک بر کاهش استقرار سالمونلا در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 24، شماره: 1
83 مطالعه کارایی باکتریوفاژ در مهار زیستی کلونیزاسیون انتروکوکوس در بلدرچین (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 2
84 مقایسه اثر آنتی بیوفین، پروبیوتیک گالیپرو و آنتی بیوتیک ویرجینامایسین در جیره حاوی جو بر عملکرد، کلسترول و تری گلیسرید خون و پاسخ ایمنی SRBC در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 3
85 مقایسه اثر افزودن پنج عصاره گیاهی و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر لیپیدهای سرم،درصد هتروفیل و لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 1
86 مقایسه اثر شش عصاره گیاهی و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر سیستم ایمنی و لیپیدهای سرم جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 1
87 مقایسه اثر عصاره های آویشن (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر جمعیت میکروفلور روده و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 1
88 مقایسه اثر عصاره رزماری، آویشن، بر هموم، آنت یبیوتیک و پروبیوتیک برفراسنج ههای خونی، میکروفلور دستگاه گوارش و سیستم ایمنی جوج ههای گوشتی چالش یافته با سالمونلا انتریتیدیس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 2
89 مقایسه اثر عصاره گیاهی، بره موم، کوکسیدیواستات و آنتی بیوتیک برسیستم ایمنی، فراسنجه های خونی و عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با باکتری اشریشیاکلی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 3
90 مقایسه اثر عصاره های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 2
91 مقایسه اثر گیاهان دارویی، اسید آلی و آنتی بیوتیک در جیره حاوی جو و آنزیم بر عملکرد،فاکتورهای خونی، پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 2
92 مقایسه اثرات سطوح مختلف ورمی هوموس و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد و ویژگی های ریخت شناسی روده باریک بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 13
93 مقایسه اثررزماری، آویشن، بره موم، آنتی بیوتیک، وپروبیوتیک برعملکردجوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 2
94 مقایسه تاثیر پادزیست محرک رشد با برخی زیست یار های داخلی و محصولات همسان وارداتی بر شاخص های عملکردی، اقتصادی و ریخت شناسی روده کوچک در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 3
95 مقایسه تاثیر زیلماکس و سطوح متفاوتی از اسانس زنیان به عنوان داروهای بتاآگونیست بر عملکرد رشد و متابولیت های بیوشیمیایی سرم در جوجه های خط پدری رگه آرین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 1
96 مقایسه عملکرد سیستم ایمنی سویه های آرین، بومی آذربایجان غربی،آمیخته های آنها و سویه راس (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 2
97 مقایسه عملکرد، صفات لاشه، کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی سویه آرین و راس (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 25، شماره: 3
98 مقایسه ی اثر دریافت پروبیوتیک از مسیر دهان با مسیر کلوآک (تنقیه) بر ریخت شناسی روده ی باریک و عملکرد بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استفاده مجدد از بستر بر کیفیت لاشه جوجه های گوشتی و جمعیت میکروبی بستر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
2 اثر افزودن ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم مرغ (IgY) به آب آشامیدنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسینB1 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
3 اثر زیرالنون بر وزن بدن، مصرف خوراک، بیوشیمی خون و غلظت تستوسترون سرم بلدرچین های نر ژاپنی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
4 اثر سطوح متفاوت مکمل ورمیهوموس بر جمعیت میکروفلور روده باریک جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
5 اثرات سیاهدانه و ال-کارنیتین بر عملکرد بلدرچین های تخم گذار ژاپنی در شرایط تنش-گرمایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 اثرات ضد سرطانی و آفلاتوکسین زدایی پروبیوتیک های اسید لاکتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
7 اثرمکمل اسید الی (پوشش داروغیر پوشش دار)و الوئه ورا بر عملکرد و برویژگی هایکمی وکیفی تخم در بلدرچین تخمگذار (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
8 استفاده از خیساب ذرت در تهیه جیره نیمه خالص برای طیور و تاثیر آن بر فراسنجه های بیوشیمی سرم (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
9 Physiological Effects of Overweighting on Some Reproductive and Sub-fertility Parameters in Male Broiler Breeders (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور
10 بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف پودر کرم خاکی در جیره های حاوی ورمی هوموس بر پاسخ ایمنی همورال، برخی از متغیرهای بیوشیمیایی سرم بلدرچین تخمگذار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
11 بررسی اثر تغذیهی مرطوب و محدودیت خوراک بر رشد جبرانی بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
12 بررسی اثر رژیم غذایی پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
13 بررسی اثر سطوح مختلف متیونین روی بر عملکرد مرغ های تخم گذار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
14 بررسی اثر سطوح مختلف مکمل آلی عناصر معدنی کم مصرف حاوی روی، مس، منگنز و آهن بر عملکرد جوجه گوشتی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
15 بررسی اثر عصاره سه داروی گیاهی مرزنجوش، پونه و بابونه بر کیفیت تخم مرغ و میزان کلسترول زرده در مرغ های تخم گذار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
16 بررسی اثر نانو اکسید روی، متیونین روی و اکسید روی برکیفیت تخم مرغ و پاسخ ایمنی در مرغهای تخم گذار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
17 بررسی اثرات کاهندگی باکتری های پروبیوتیکی بر کاهش آفلاتوکسین B۱ در شرایط برون تنی (In vitro) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
18 بررسی امکان القاء آسیت در بلدرچین ژاپنی با مطالعهی شاخصهای خون شناسی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
19 بررسی تاثیر باکتریهای پروبیوتیکی درکاهش عفونت سالمونلاانتریتیدیس دربلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
20 بررسی تاثیر گیاهان آویشن و رزماری بر آنزیمهای کبدی و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
21 بررسی تاثیر گیاهان خارمریم و آویشن بر روی برخی فراسنجه های خون و کیفی گوشت در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
22 بررسی تاثیر نانو اکسید روی، متیونین روی و اکسید روی بر پارامترهای بیوشیمیایی خون مرغهای تخم گذار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
23 بررسی عوامل موثر پلاسمای سرد اتمسفری تخلیه سد دی الکتری ک بر غیر فعال کردن سالمونلا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
24 بررسی و مقایسه استفاده از گیاهان دارویی اسید آلی و آنتی بیوتیک درجیره برپایه جو برقابلیت هضم مواد مغذی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
25 تاثیر استفاده از پودر زرده حاوی آنتی بادی اختصاصی زرده تخم مرغ (Lgy) علیه اشرشیاکلی، برالگوی پروتئینی خونی و جمعیت اشرشیاکلی روده جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
26 تاثیر استفاده از پودر کرم خاکی و ورمی هوموس در جیره بر عملکرد رشدجوجه گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
27 تاثیر استفاده از عصاره الکلی گیاه آویشن باغی در تغذیه مرغان تخمگذار بر عملکرد و ماندگاری تخم مرغ تحت شرایط تنش حرارتی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
28 تاثیر زمان قطع مصرف غذا بر ویژگی های بیوشیمی پلاسمای جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
29 تاثیر عصاره میوه سماق و مکمل ویتامین E روی فاکتورهای بیوشیمیایی خون، سیستم ایمنی و تلفات ناشی از آسیت در جوجه های گوشتی تحت چالش استرس سرمایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
30 تاثیر کاپتوپریل، مکمل ال- آرژنین و عصارهی ریشهی گیاه جغجغه روی فاکتورهای بیوشیمیایی خون، سیستم ایمنی و تلفات ناشی از آسیت در جوجه های گوشتی تحت چالش استرس سرمایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
31 تاثیر مخلوط گیاهان دارویی به عنوان افزودنی بعد از محدودیت غذایی بر سیستم ایمنی سلولی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
32 تأثیر سطوح مختلف پودر کرم خاکی در جیره های حاوی ورمی هوموس بر تولید تخم، قابلیت جوجه درآوری و پاسخ ایمنی بلدرچین مادر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
33 تأثیر سطوح مختلف پودر کرم خاکی در جیره های حاوی ورمی هوموس بر عملکرد تخمگذاری و کیفیت تخم بلدرچین تخمگذار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
34 تأثیر عملآوری شیمیایی بستر طیور بر بار میکروبی و برخی خواص شیمیایی کود مرغی حاصل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
35 تعیین ماهیت ژنومی باکتریوفاژ لیتیک اختصاصی جداسازی شده علیه سالمونلا انتریتیدیس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
36 جداسازی باکتریوفاژ علیه سالمونلا انتریتیدیس و ارزیابی کارایی آن در شرایط In vitro (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
37 عصاره الکلی گیااه آویشن باغی و ویتامین E بر کفیت تخم مرغ و میزان کلسترول زرده تحت شرایط تنش گرمایی در تغذیه مرغان تخمگذار (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
38 کاهش اثرات آفلاتوکسیکوزیس تجربی در جوجه های گوشتی با افزودن ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم مرغ (IgY) به جیره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
39 مصرف سطوح کاهشی پروبیوتیک براساس سن بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
40 مصرف سطوح کاهشی پروبیوتیک براساس سن بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
41 مطالعه اثر استفاده از گیاهان دارویی پری بیوتیک و اسید آلی بعنوان جایگزین آنتی بیوتیک برعملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
42 معرفی باکتری ای. کولای نیسل ۱۹۱۷ به عنوان پروبیوتیک بالقوه در طیور(سخنرانی کلیدی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
43 مقایسه اثر عصاره رزماری مریم گلی، بره موم، کوکسیدیو استات و آنتی بیوتیک بر سیستم ایمنی بدن و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی چالش یافته با باکتری اشریشیاکلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
44 مقایسه اثر عصاره رزماری، ،آویشن، بره موم، ویرجینیا مایسین و پروبیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با سالمونلاانتریتیدیس (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
45 مقایسه اثر عصاره رزماری، آویشن، بره موم، آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی چالش یافته با سالمونلا انتریتیدیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
46 مقایسه اثر عصاره رزماری، مریم گلی، بره موم، کوکسیدیواستات و آنتی بیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با باکتری اشریشیاکلی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
47 مقایسه اثر منابع سلنیومی و ویتامین E بر عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
48 مقایسه روشهای مختلف تجویز پروبیوتی کها در هچری برای پیشگیری از عفونت سالمونلا PCR در مرغهای گوشتی با استفاده از تکنیک (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
49 مقایسه مدل های رشد غیرخطی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی