دکتر منصور کریمی جشنی

دکتر منصور کریمی جشنی استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر منصور کریمی جشنی

Dr. Mansoor Karimi Jashni

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مقاومت مزرعه ای و گیاهچه ای تعدادی از لاین های پیشرفته و امید بخش گندم نسبت به قارچ Blumeria graminis f.sp. tritici عامل بیماری سفیدک پودری گندم در ایران (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 77، شماره: 88
2 بررسی فاکتورهای بیماری زایی در قارچ Blumeria graminis f. sp. tritici عامل بیماری سفیدک سطحی گندم در مناطق مختلف کشور با کاشت خزانه تله (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 78، شماره: 90
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نژادهای فیزیولوژیکی زنگ سیاه گندم (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
2 شناسایی فاکتور بیماری زایی جدید از قارچ Cladosporium fulvum و برهمکنش آن با β-glucanase گوجه فرنگی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
3 شیوع بیماری آلترناریایی سنبله و برگ در مزارع گندم کشور (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران