دکتر مهدی کشاورز افشار

دکتر مهدی کشاورز افشار استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی کشاورز افشار

Dr. Mahdi Keshavarz afshar

استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه یک تعریف شبکه ای از صنایع دستی (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 16، شماره: 1
2 انتقاد از قشری گری در نگاره مستی در مسجد، برگی از بوستان سعدی، نسخه ۸۸۳ ه.ق (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه هنرهای صناعی دوره: 2، شماره: 3
3 بازتاب تن کامگی زنانه در عصر صفوی در نقاشی های مکتب اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 13، شماره: 3
4 باورهای سیف فرغانی، گرایش به گفتمان تشیع و نقد سیاسی-اجتماعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 3، شماره: 2
5 بررسی تصویر زن در قالی های عشایری نقش «نه زن» با تاکید بر مولفه اجتماعی پوشش زنان عشایری (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 12، شماره: 2
6 بررسی سازها و جنسیت نوازندگان در نگاره های نسخه مصوری از دیوان حافظ از دربار گورکانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه گرافیک نقاشی دوره: 5، شماره: 9
7 بررسی طرح جنگلی سروی در قالی راویز رفسنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 13، شماره: 32
8 تاثیر ابزارها و روش های طراحی رایانه ای بر هنر-صنعت فرش معاصر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 15، شماره: 36
9 تاثیر جایگاه غرب بر قالی های دوره قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 13، شماره: 31
10 تاثیرگذاری ساختار اجتماعی در گرایش به سبک های جدید در نقاشی ایران دهه چهل و پنجاه شمسی با تاکید بر دیدگاه روبرت وسنو (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 4، شماره: 1
11 تحلیل ساختاری نگاره های نسخه مصور سلسله الذهب جامی محفوظ در موزه کاخ گلستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه خراسان بزرگ دوره: 14، شماره: 50
12 تحلیل شمایل شناسانه قالیچه تصویری حضرت مریم (س) و حضرت مسیح (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 8
13 تحلیل عناصر تشعیر در نگاره های نسخه مصور سلسله الذهب جامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 9، شماره: 24
14 تحلیل کارکردهای عادت واره های هنری در ارتباط مخاطب با تابلو فرش (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 8، شماره: 4
15 تحلیل گفتمانی تاثیرات فرهنگ دینی در فرش اهدایی ناصرالدین شاه به پزشک یهودی دربار ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 15، شماره: 36
16 تصحیح و تحلیل رساله موسیقی نظام الدین احمد گیلانی، حکیم الملک دربار قطب شاهیان هند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 16، شماره: 46
17 تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیرآن بر فرش ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 11، شماره: 27
18 چگونگی کاربرد حاشیه در مفروشات (پرزدار و فاقد پرز) ایران تا ابتدای ورود اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 16، شماره: 37
19 خوانش بینامتنی تداوم نقوش ساسانی در بافته های بیزانس و مصر در دوران پساساسانی(۷-۱۰م.) (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 27، شماره: 4
20 دلایل گسترش روسپیگری در جامعه اصفهان عصر صفوی و سیاست شاه عباس اول در مدیریت آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 15، شماره: 2
21 ضرورت شکل گیری نگاره یوسف و زلیخا در دوران سلطان حسین بایقرا (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 5، شماره: 3
22 ظهور سنت اندرزدهی سیاسی در نگاره دارا و رمه دار، بوستان سعدی نسخه ۸۹۳ هجری قمری (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 15، شماره: 4
23 کالا شدگی به مثابه خشونت علیه هنر (مطالعه موردی: تابلو فرش) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 5، شماره: 2
24 کلیشه های جنسیتی و اطلاق جنسیت به یک اثر هنری: مطالعه موردی "نقاشی رئال و انتزاعی" (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 27، شماره: 1
25 گفتمان باغ در فرش صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 11، شماره: 28
26 گفتمان هویت فرهنگی زنان در فرش دست باف دوره قاجار و پهلوی با رویکرد فوکو (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 7، شماره: 2
27 مطالعه تطبیقی شرایط اجتماعی و بازنمایی سینمایی در سینمای دهه ۸۰ ایران: مطالعه موردی فیلم نفس عمیق (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 7، شماره: 2
28 مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 12، شماره: 29
29 مطالعه و تحلیل مولفه های تصویری طرح گلستانی قالی معاصر تبریز (سده اخیر) با رویکرد زیبایی شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 5، شماره: 2
30 معرفی قطعه منظومی از رساله موسیقی منسوب به ابوالوفاء خوارزمی و بررسی درستی انتساب و تبار آن (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 14، شماره: 4
31 معرفی و تحلیل رساله کرامیه و لزوم تصحیح انتقادی آن (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 24، شماره: 49
32 مفهوم دادگری در نگاره ثناگویی امیر دزدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ساختار شناسی تطبیقی نوشتار در پوسترهای فرهنگی ایران در سه دهه اخیر (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
2 شرح و تعلیقات تازه بر دیباچه رساله مفقود موسیقی انیس الارواح (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران
3 کودکان کار از نگاه سینما ( مطالعه موردی: فیلم خورشید) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر
4 مروری بر بررسی و مقایسه تحلیل گفتمان های هنر خاورمیانه ، جهان اسلام و ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی گرافیک و رویکردهای تعاملی میان رشته ای
5 مطالعه تطبیقی پوشاک مردان صفوی در دیوارنگاره های کاخ چهلستون اصفهان و سفرنامه های عصر صفوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس
6 مطالعه تطبیقی نوع و کارکرد حروف در نوشتار پوسترهای فرهنگی ایران در سه دهه اخیر (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
7 مطالعه ضرورت بروز تکرار در سخن سعدی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی