دکتر مهدی کشاورز افشار

دکتر مهدی کشاورز افشار استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی کشاورز افشار

Dr. Mahdi Keshavarz afshar

استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 باورهای سیف فرغانی، گرایش به گفتمان تشیع و نقد سیاسی-اجتماعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 3، شماره: 2
2 بررسی سازها و جنسیت نوازندگان در نگاره های نسخه مصوری از دیوان حافظ از دربار گورکانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه گرافیک نقاشی دوره: 5، شماره: 9
3 بررسی طرح جنگلی سروی در قالی راویز رفسنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 13، شماره: 32
4 تاثیر ابزارها و روش های طراحی رایانه ای بر هنر-صنعت فرش معاصر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 15، شماره: 36
5 تاثیر جایگاه غرب بر قالی های دوره قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 13، شماره: 31
6 تاثیرگذاری ساختار اجتماعی در گرایش به سبک های جدید در نقاشی ایران دهه چهل و پنجاه شمسی با تاکید بر دیدگاه روبرت وسنو (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 4، شماره: 1
7 تحلیل شمایل شناسانه قالیچه تصویری حضرت مریم (س) و حضرت مسیح (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 8
8 تحلیل عناصر تشعیر در نگاره های نسخه مصور سلسله الذهب جامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 9، شماره: 24
9 تحلیل گفتمانی تاثیرات فرهنگ دینی در فرش اهدایی ناصرالدین شاه به پزشک یهودی دربار ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 15، شماره: 36
10 تکثیر مکانیکی اثر هنری در عصر قاجار و تاثیرآن بر فرش ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 11، شماره: 27
11 چگونگی کاربرد حاشیه در مفروشات (پرزدار و فاقد پرز) ایران تا ابتدای ورود اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 16، شماره: 37
12 دلایل گسترش روسپیگری در جامعه اصفهان عصر صفوی و سیاست شاه عباس اول در مدیریت آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 15، شماره: 2
13 کالا شدگی به مثابه خشونت علیه هنر (مطالعه موردی: تابلو فرش) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 5، شماره: 2
14 گفتمان باغ در فرش صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 11، شماره: 28
15 گفتمان هویت فرهنگی زنان در فرش دست باف دوره قاجار و پهلوی با رویکرد فوکو (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 7، شماره: 2
16 مطالعه تطبیقی شرایط اجتماعی و بازنمایی سینمایی در سینمای دهه ۸۰ ایران: مطالعه موردی فیلم نفس عمیق (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 7، شماره: 2
17 مطالعه تطبیقی فرش فرانسه با فرش دوره گوبلن کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 12، شماره: 29
18 مطالعه و تحلیل مولفه های تصویری طرح گلستانی قالی معاصر تبریز (سده اخیر) با رویکرد زیبایی شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 5، شماره: 2
19 معرفی قطعه منظومی از رساله موسیقی منسوب به ابوالوفاء خوارزمی و بررسی درستی انتساب و تبار آن (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 14، شماره: 4
20 معرفی و تحلیل رساله کرامیه و لزوم تصحیح انتقادی آن (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 24، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ساختار شناسی تطبیقی نوشتار در پوسترهای فرهنگی ایران در سه دهه اخیر (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
2 شرح و تعلیقات تازه بر دیباچه رساله مفقود موسیقی انیس الارواح (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران
3 مطالعه تطبیقی نوع و کارکرد حروف در نوشتار پوسترهای فرهنگی ایران در سه دهه اخیر (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
4 مطالعه ضرورت بروز تکرار در سخن سعدی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی