دکتر منصور ابراهیمی

دکتر منصور ابراهیمی دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.

دکتر منصور ابراهیمی

Dr. mansor ebrahimi

دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.