دکتر فهیمه کوهدار

دکتر فهیمه کوهدار عضو هیات علمی دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فهیمه کوهدار

Dr. Fahimeh Kohdar

عضو هیات علمی دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.