دکتر غلامرضا نجفی

دکتر غلامرضا نجفی عضو هیات علمی گروه شیمی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

دکتر غلامرضا نجفی

Dr. Gholamreza Najafi

عضو هیات علمی گروه شیمی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.