دکتر یاسر پیرعلی

دکتر یاسر پیرعلی استاد تمام پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر یاسر پیرعلی

Dr. Yaser Pirali

استاد تمام پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی سنجش فعالیت آنزیمی برخی جدایه های قارچ های انتوموپاتوژن موردمطالعه بر روی کنه ایکسودس ریسینوس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 3
2 بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از تک یاخته توکسوپلاسما گوندیی در گوسفندان مناطقی از استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 30، شماره: 3
3 بررسی فراوانی آلودگی به انگل پرژوالسکیانا (.Przhevalskiana spp) در بزهای کشتار شده شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 32، شماره: 4
4 تشخیص ملکولی تیلریا آنولاتا و تیلریا اورینتالیس در گاوهای شهرستان شهرضا، جنوب استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 17، شماره: 2
5 شناسایی فون کنه ای در جوجه تیغی ((Hemiechinus auritus بومی ساکن در مناطق مرکزی ایران (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 7، شماره: 1
6 مطالعه اپیدمیولوژی کریپتوسپوریدیوز در کودکان مبتلا به اسهال در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 11، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تشخیص مقایسه ای آلودگی شتران یک کوهانه به تک یاخته ی تریپانوزوما اوانسی و میکروفیلر دیپتالونما اوانسی به روشهای انگل شناسی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران