دکتر مهرداد فتح اللهی

دکتر مهرداد فتح اللهی استادیار  شیلات  دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر مهرداد فتح اللهی

Dr. Mehrdad Fathollahi

استادیار شیلات دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.