خانم نرگس فلاح

نرگس فلاح عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خانم نرگس فلاح

Narges Fallah

عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم نرگس فلاح در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا، تهران دی 1392

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Biosorption of styrene from synthetic wastewater by sugarcane waste (bagasse) (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
2 Investigation of affecting operational parameters in photocatalytic degradation of Reactive Red 198 with TiO2: optimization through response surface methodology (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 2، شماره: 4
3 Kinetic study of CO desorption from cathodic electrochemically treated carbon paper supported Pt electrodes (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 4، شماره: 3
4 Photocatalytic treatment of spent caustic wastewater in petrochemical industries (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 2، شماره: 3
5 بررسی تصفیه فتوکاتالیستی پساب اسپنت کاستیک صنایع پتروشیمی با استفاده از روشهای طراحی آزمایش و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 9، شماره: 1
6 پتانسیل حذف استایرن توسط میکروارگانیسم هوازی رودوکوکوس اریتروپولیس PTCC 1767 (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 102
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Ammonia Removal from Petrochemical Wastewater by Cost Effective and Highest Efficiency Adsorbents (Case Study: Asalouyeh, Iran) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 ارائه روش آزمایشگاهی برای بررسی قابلیت تجزیه شوندگی بیهوازی پسابهای صنایع شیمیایی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 Carbon monoxide and methanol oxidations on electrochemically treatedcarbon paper supported Pt electrodes (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
4 Comparison efficiency of Electrocoagulation and Photocatalytic Process for Treatment of Industrial Dyeing Wastewater (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 Effect of carbon source on biological treatment of artificial leather wastewater (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
6 Improving nitrate removal from groundwater by acid-modified citrus, coconut and bamboo charcoals (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
7 Kinetic study of CO desorption from cathodic electrochemically treated carbon paper supported Pt electrodes (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
8 Mathematical Modeling and Simulation of Nickel (II) Biosorption in a Fixed Bed Column (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 Platinum–manganese oxide as catalysts for DMFC and the importance of order of electrodeposition (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
10 Removal of nitrate from groundwater using modified sugarcane bagasse (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
11 Temperature dependence of CO desorption and oxidation from cathodicelectrochemically treated carbon paper supported Pt electrodes (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
12 Temperature dependence study of CO desorption kinetic from Pt electrodeposited on carbon paper fuel cell electrode using a simple electrochemical method (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
13 THREE-DIMENTIONAL CFD SIMULATION OF MIXING IN A LAB-SCALE SLURRY PHOTOCATALYTIC REACTOR (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
14 بررسی امکان سنجی حذف استایرن توسط بی هوازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 بررسی پارامترهای موثر بر حذف آلاینده های آلی موجود در لجن نفتی مخازن ذخیره سازی فرآورده های نفتی به روش فنتون (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 بررسی تصفیه پساب اسپنت کاستیک واحدهای الفین صنایع نفتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
17 بررسی تصفیه پساب صنایع نفتی توسط روش فتوکاتالیستی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
18 بررسی توانایی میکروارگانیسم Rhodococcus erythropolis در تصفیه زیستی پساب های نفتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
19 بررسی حذف همزمان مواد جامد محلول و آلاینده های آلی پساب واقعی اسپنت کاستیک پتروشیمی به روش انعقاد سازی الکتریکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 بررسی کارایی ترکیب روش انعقادسازی الکتریکی و اکسیداسیون الکتریکی برترکیبات آلی سمی خطرناک در پساب های پتروشیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
21 بررسی مکانیسم گرفتگی غشای PVDF/PVP/TiO2 و مقایسه آن با غشای تجاری در بیوراکتور غشایی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 بهینه سازی فرآیند تصفیه پساب دورریز کاستیک در صنایع پتروشیمی توسطروش فتوکاتالیستی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
23 تاثیر نوع الکترولیت و جنس الکترودها در تصفیه پساب های صنعتی حاوی مواد آروماتیک به روش الکترواکسیداسیون (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 تصفیه پساب رنگرزی با استفاده از گرانول هوازی در راکتور ترتیبی ناپیوسته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
25 تصفیه پساب روغن نباتی با استفاده از روش انعقادسازی الکتریکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 تصفیه پساب نفتی به روش انعقادسازی الکتریکی: مدلسازی سینتیکی و بهینه سازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 تصفیه زیستی آب تولیدی میادین نفتی غرب کشور توسط کنسرسیوم باکتری های نمک دوست در بیوراکتور غشایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
28 تصفیه فاضلاب کشتارگاه دامی با گرانول هوازی در راکتور ترتیبی ناپیوسته (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 توسعه روشهای پایش فلزات سنگین بااثرات مخرب زیست محیطی درآب تولیدی میادین نفتی ایران با نمک بالا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
30 حذف COD موجود در پساب واقعی نساجی با نمک بالا به روش ترکیبی انعقادسازی الکتریکی و اکسیداسیون الکتریکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 حذف فلز سرب از آب همراه سنتزی میادین نفتی با نمک بالا به روش انعقادسازی الکتریکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 حذف فلز کادمیم از آب تولیدی سنتزی میادین نفتی با نمک بالا به روش انعقادسازی الکتریکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
33 شبیه سازی جریان دوفازی به روش دینامیک سیالات محاسباتی: بررسی بازدهی ته نشینی ذرات جامد در حوضچه های ته نشینی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
34 مروری بر حذف آلاینده های مختلف از آب زیرزمینی با استفاده از موانع نفودپذیر واکنش زا (PRBs) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
35 مروری بر کاربرد فرآیند فوتوکاتالیستی در حذف آلایندههای Nox (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
36 مقایسه فرآیندهای مختلف اکسیداسیون پیشرفته برای تجزیه فنل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
37 نمکزدایی آبهای تولید شده همراه نفت با استفاده از روش اصلاح شده سالوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
38 نمکزدایی از آب های همراه نفت حاوی نمک بالا و به دام اندازی CO2 به روش سالوی اصلاح شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار