پروفسور کرم اله دانش فرد

پروفسور کرم اله دانش فرد استاد تمام

پروفسور کرم اله دانش فرد

Prof. karamollah Daneshfard

استاد تمام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Organizational Information Structural Interpretive Model for Knowledge-Based Development of Human Resources Capabilities (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پردازش دانش دوره: 3، شماره: 4
2 آسیب شناسی اخلاقی برنامه ریزی مسیر شغلی با رویکرد عملکرد بالا و ارائه ی الگوی مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 2
3 آسیب شناسی برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های محلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 47
4 آسیب شناسی سرمایهفکری وزارت نفت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 1
5 آسیب شناسی شکاف اجرای خط مشی برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 48
6 ارائه الگوی اجرای خط مشی فقرزدایی در ایران براساس سند چشم انداز بیست ساله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 28
7 ارائه الگوی ارزیابی موفق خط مشی های عمومی سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر اخلاق حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 10، شماره: 37
8 ارائه الگوی انطباق فرهنگی دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه های روسیه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 3
9 ارائه الگوی برنامه ریزی منابع انسانی بخش عمومی با رویکرد اثربخشی در سازمان دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 1
10 ارائه الگوی برنامه ریزی منابع انسانی بخش عمومی با رویکرد اثربخشی و بهره وری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 45
11 ارائه الگوی پایبندی مدیران به قوانین عدالت سازمانی: تبین نقش محوری عوامل فردی و موقعیتی در سازمان های دولتی استان فارس (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
12 ارائه الگوی سیستمی ارتقای بهره وری منابع انسانی در دانشگاه با رویکرد دیماتل فازی (مطالعه موردی: واحدهای دانشگاه آزاد استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 3
13 ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی در سیستم بانکداری مجازی (بانک سپه ایران) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 11، شماره: 39
14 ارائه الگوی مشارکت کارکنان دراجرای خط مشی های عمومی شهرداری های کشور جهت ارتقای بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 3
15 ارائه الگویی برای اجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی دربخش صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 4
16 ارائه مدل روابط سیستمی عوامل موثر بر ارتقای اثربخشی منابع انسانی در دانشگاه با رویکرد دیماتل فازی از منظر جامعه شناسی سازمان ها (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 12، شماره: 45
17 ارائه مدل ساختاری شناسایی مسائل عمومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 4
18 ارائه مدلی برای ارزیابی خط مشی های عمومی (پس از اجرا) با رویکرد حکمرانی شبکه (موردمطالعه: سازمان تامین اجتماعی) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 8، شماره: 4
19 ارزیابی تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در بانک های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 58
20 ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با استفاده از شاخص های کیفی (مطالعه ای در ستاد سازمان ثبت احوال کشور) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 8، شماره: 0
21 اعتبارسنجی مدل ارتقای نظام بهره وری نیروی انسانی در شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 52
22 الگوی استقرار استراتژی مدیریت دانش در سازمانهای امدادی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 49
23 الگوی اقتضایی شناسایی مسائل عمومی در فرایند خط مشی گذاری ایران با تاکید بر عوامل پیش ران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 4
24 الگوی مبنایی تصمیم گیری توسعه پایدار در سیاست آموزشی (رویکردی جهت ارتقای بهره وری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 1
25 الگوی مشارکت ذی نفعان در شکل گیری خط مشی های گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 14، شماره: 49
26 الگوی مناسب بودجه ریزی برای افزایش بهره وری در نظام بودجه ریزی کشور مطابق استاندارد ۲۰۱۴ صندوق بین المللی پول (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 1
27 الگوی نظری خط‌مشی‌گذاری برای اصلاح نظام اداری در جمهوری اسلامی ایران مبتنی‌بر روش داده‌بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 4
28 الگویی برای شناسایی پیش ران های کاربست مدل حکومت باز در دستگاه های اجرایی ایران (مورد مطالعه: وزارت کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 1
29 Designing an Optimal Crisis Management Model with the Approach of Human Resource Management System in the Iranian Red Crescent Society (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 12، شماره: 4
30 Pathology of Knowledge-Based Career Path Planning with High-Performance Approach with Data Processing Approach (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پردازش دانش دوره: 3، شماره: 4
31 بررسی تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر عملکرد ذی حسابان دستگاه های دولتی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 9، شماره: 4
32 بررسی تعیین استراتژی مرسوم در نظام بودجه ریزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 12، شماره: 41
33 بررسی شرایط علی و شناسایی پیامدهای مدیریت عملکرد منابع انسانی بخش دولتی بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت (مورد مطالعه: دیوان محاسبات کل کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 8، شماره: 8
34 بررسی موانع عدم تحقق (پیاده سازی ) طرح اصلاح نظام های مدیریتی در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 2
35 پالت خط مشی گذاری عمومی: مطالعه تلفیقی فراترکیب با فن دلفی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 11، شماره: 4
36 پیش رانهای رفتاری و اخلاقی پایبندی مدیران به قوانین عدالت سازمانی: بررسی نقش محوری انگیزه ها و اختیارات مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 9، شماره: 33
37 تاثیر بازاریابی قطره ای بر ارزش ویژه برند در صنعت لوازم خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه پارس مدیر دوره: 4، شماره: 16
38 تاثیر ملاحظات دولتی و تصمیمگیری در مورد انتخاب سبد سهام تامین اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 19، شماره: 70
39 تاثیرات بین المللی بر روی فرآیندهای سیاست گذاری داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 3، شماره: 11
40 تبیین الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی با رویکرد عصر دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 6، شماره: 18
41 تبیین شاخص‌های توانمندسازی دانشگاه فنی و حرفه‌ای مبتنی بر ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین (مورد مطالعه: دانشگاه فنی و حرفه‌ای بندرعباس) (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 17، شماره: 3
42 تحلیل عملکرد شرکت های دانش بنیان مورد مطالعه:شرکت های موجود در پارک های علم و فناوری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 2
43 دستورکار خط مشی های اصلاح نظام اداری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 2
44 سازوکارهای نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد در فرایند خط مشی گذاری عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 17، شماره: 67
45 شکل گیری خط مشی در حوزه سلامت نظام اداری در ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
46 شناسایی آسیب های زیربنایی نظام برنامه ریزی استراتژیک در حکومت های محلی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 30، شماره: 116
47 شناسایی ابعاد و مولفه های توازن زندگی-کار با رویکرد سبک زندگی ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 8، شماره: 2
48 شناسایی علل شکل گیری رفتا رهای سیاسی کارکنان با رویکرد فردی و فرهنگ سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 45
49 شناسایی عوامل موثر بر توسعه منطقه پذیرش کارکنان(مورد مطالعه دانشگاه افسری امام علی (ع)) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 18، شماره: 72
50 شناسایی و تبیین ابعاد و مولفه های مدل ارتقاء مشارکت کارکنان در خط مشی های دفاعی مطالعه موردی (ارتش جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 10، شماره: 3
51 شناسایی و تبیین کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت بر مبنای نظریه هم شکلی نهادی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 2، شماره: 2
52 شناسایی و تعیین مولفه ها و شاخص های حکمرانی خوب با رویکرد الگوی اسلامی- ایرانی در سازمان های عمومی (مطالعه ای در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
53 شناسایی و سنجش عوامل موثر بر مدیریت استعداد در صنایع ملی گاز ایران (مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز فجر جم) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 43
54 طراحی الگوی اثربخشی منابع انسانی در دانشگاه با رویکرد نواورانه داده بنیاد (موردمطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 4
55 طراحی الگوی ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط مشی های دفاعی آینده (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 7، شماره: 26
56 طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 2
57 طراحی الگوی اصلاحات اداری با رویکرد حکمرانی دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 31
58 طراحی الگوی توسعه منابع انسانی در جهت ارتقا اثربخشی سازمان های دولتی ( مطالعه موردی: استانداری کرمان ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 9، شماره: 35
59 طراحی الگوی جبران خدمات کارکنان دولت و مقایسه تطبیقی آن در انواع سازمان های دولتی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
60 طراحی الگوی جبران خدمات کارکنان دولت و مقایسه تطبیقی آن در انواع سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 3
61 طراحی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی: رویکرد نظریه مبنایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 33، شماره: 4
62 طراحی الگوی حکمرانی رفاه عمومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 6، شماره: 4
63 طراحی الگوی خط مشی گذاری علم و فناوری مبتنی بر ارتقاء مشارکت کارکنان در سازمان های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 68
64 طراحی الگوی شفافیت سازمانی در جهت سلامت نظام اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 10، شماره: 3
65 طراحی الگوی شفافیت سازمانی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 45
66 طراحی الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی در شهرداری تهران با توجه به الزامات شهر دیجیتال (رویکرد کیفی: تحلیل تم) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 10، شماره: 38
67 طراحی الگوی نظام ارتقای بهره وری نیروی انسانی در شرکت ملی نفت ایران (مورد مطالعه: شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 50
68 طراحی الگوی نظام جبران خدمات کارکنان در صنعت آب و برق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 6، شماره: 4
69 طراحی الگوی نقش دولت در ارتقای سرمایه اجتماعی با رویکرد خلق ارزش عمومی در سازمانهای دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 8، شماره: 2
70 طراحی مدل انعطاف پذیری منابع انسانی (مطالعه ای در سازمان های دولتی استان لرستان) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 1
71 طراحی مدل انعطاف پذیری منابع انسانی (مطالعه ای در سازمان های دولتی استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 1
72 طراحی مدل انعطاف پذیری منابع انسانی برای سازمان های دولتی با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 11، شماره: 1
73 طراحی مدل بهینه مدیریت استعداد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 37
74 طراحی مدل سنجش اعتماد سیاسی عمومی به دولت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
75 طراحی مدل مدیریت بحران برنامه ریزی نیروی انسانی با تمرکز بر ادغام پنج بانک انصار، قوامین، کوثر، حکمت و مهر اقتصاد در بانک سپه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 11، شماره: 42
76 طراحی مدل مدیریت بحران در راستای بهبود نظام مدیریت منابع انسانی (موردمطالعه: جمعیت هلال احمر شهرهای ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 9، شماره: 35
77 طراحی مدل مشارکت عمومی-خصوصی در طرح های زیر ساخت عمران شهری(مورد مطالعه: شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 60
78 طراحی و بررسی مدل توسعه منابع انسانی در فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران (فرماندهی دریابانی استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 16، شماره: 70
79 طراحی و تبیین مدل شایسته سالاری مدیران در صنعت نفت (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 45
80 فرهنگ سازمانی، ظرفیت جذب و موفقیت اجرایIT (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 2، شماره: 4
81 کارآفرینی و خط مشی های کارآفرینی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 1، شماره: 1
82 مدل نظام تامین و تعدیل منابع انسانی (کنکاشی در قانون مدیریت خدمات کشوری) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 2
83 مدل نظام تامین و تعدیل منابع انسانی (کنکاشی در قانون مدیریت خدمات کشوری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 2
84 مشارکت شهروندان درخط مشی گذاری عمومی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 1، شماره: 2
85 مقاله پژوهشی:طراحی الگو توسعه منطقه پذیرش کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه افسری امام علی(ع)) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 11
86 موانع اجرای طرحهای عمرانی دادگستری تهران (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 3، شماره: 1
87 موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در حوزه درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 14، شماره: 2
88 موانع قانون گرایی در ایران (موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی در سیستم بانکداری مجازی (بانک سپه ایران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 ارزیابی نظام نوآوری صنایع دفاعی از منظر توسعه دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
3 اولویت بندی بلوغ فرایندهای سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
4 اولویت بندی بلوغ فرایندهای سازمانی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
5 اولویت بندی عوامل موفقیت مدیریت منابع انسانی در سازمان امور مالیاتی استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
6 The Study of the Effect of Smart Schools on the Level of Learning-Teaching in High School (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
7 بازشناسی نظریه دولت و سازمانهای دولتی از دیدگاه ابنخلدون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
8 بررسی رابطه ساختار سازمانی (ابعاد ساختاری) با توانمندسازی کارکنان دانشگاه یاسوج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
9 بررسی رابطه ساختار سازمانی (ابعاد محتوایی) با توانمندسازی کارکنان دانشگاه یاسوج (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
10 بررسی نقش فناوری اطلاعات در تعالی سازمان های ایرانی ( مورد مطالعه مدارس دولتی و خصوصی ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
11 تاثیر متغیر ریسک تجاری بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (بازده دارایی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
12 تاثیر متغیر ریسک تجاری بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(بازده دارایی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد سبز
13 تیین رابطه شایستگی های منابع انسانی با مسیر پیشرفت شغلی: مورد مطالعه: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
14 چالش های مدیریت استعداد فرصت های استراتژیک برای مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
15 چالش های مدیریت منابع انسانی با رویکرد جهانی شدن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
16 شناسایی و الویت بندی شاخص های موثر بر پیاده سازی بهینه مدیریت ارتباط با مشتری با به کارگیری روش های TOPSIS و AHP (مورد کاوی : بانک پاسارگاد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
17 طراحی مدل مناسب برای استقرار مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری