دکتر کیوان محموداقدمی

دکتر کیوان محموداقدمی عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه پیام نور تبریز

دکتر کیوان محموداقدمی

Dr. Keivan Mahmoud Aghdami

عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه پیام نور تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات غیرخطی در انتشار سولیتونی موج گوسی در آرایه یک بعدی از موجبرها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
2 انتشار موج گوسی در ارایه ی یک بعدی از موجبرها با جفت شدگی متناوب مثبت و منفی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
3 بررسی پایداری معادلات حاکم بر میکرومشددهای نیم رسانا با جاذب اشباع پذیر (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
4 بررسی پایداری و سوئیچ زنی سالیتون های کاواک گسسته در آرایه ای از کاواک های موجبری جفت شده در محیط خود واکانون (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
5 بررسی تاثیر بازترکیب مرتبه دوم حاملین در لیزر سولیتون کاواک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
6 بررسی دوپایداری نوری در ارایه ای از کاواکهای جفت شده با غیرخطیت اشباع پذیر (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
7 بررسی سالیتوهای خودبخود حرکت کننده در لیزرهای سالیتون کاواک و اثر اهنگ واهلش حاملین برروی انها در یک بعد (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
8 تاثیرآهنگ بازترکیب غیر نوری حاملین در پایداری لیزر سولیتون کاواک از نوع VCSEL با جاذب اشباع پذیر (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
9 تحلیل پایداری خطی جواب های همگن در آرایه ای از کاواکهای جفت شده با غیرخطیت اشباع پذیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
10 سوئیچ زنی طرح های نوری حرکتی با استفاده از مدولاسیون جریان در میکرو مشددهای نیم رسانا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
11 کنترل وسوئیچ زنی طرح های نوری حرارتی براساس اختلال مکانی در میکرومشددهای نیمه هادی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
12 مقایسه ی سولیتون های یک بعدی و دو بعدی در لیزرهای سولیتون کاواک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران