محمد سعید کیانی

 محمد سعید کیانی دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

محمد سعید کیانی

Mohammad saeid Kiani

دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی ساختاری روابط بین هوش هیجانی و هوش معنوی با عملکرد شغلی مطالعه موردی :کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 9، شماره: 1
2 Designing a green management model in Iranian sports organizations (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی دوره: 11، شماره: 4
3 Examining the Attitude Towards Social Media Advertisements on Purchase Intention (Case Study: Adidas Brand) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 4، شماره: 3
4 Examining the relationship between the media and the mass communication in the prosperity of national and international sports events (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 5، شماره: 3
5 Experimental marketing, Brand equity, and Reputation of customer behaviors in Sports Venues (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 1، شماره: 2
6 Investigating Brand Equity in Sports Product Advertisements and Recommending it to Consumers (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 2، شماره: 2
7 Investigating the Effect of Psychographic and Demographic Variables on the Purchase of Sports Products (Case Study of Green Purchase of Sports Goods) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 3
8 Investigating the factors of lack of support from sports sponsors for Iranian women's sports (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 6، شماره: 1
9 Investigating the impact of social media on the development of sports businesses (دریافت مقاله) مجله مطالعات فضای مجازی دوره: 6، شماره: 1
10 Investigating the impact of the media on international sporting events and the extent of tourist attraction at that event (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 4، شماره: 2
11 Investigating the Relationship between Cost, Benefit and Attachment to the Environment by Mediating Behavioral Attitudes among Sports Tourists (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نو در فیزیولوژی ورزشی دوره: 2، شماره: 3
12 Management of new media in the marketing of sports products (دریافت مقاله) مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی دوره: 11، شماره: 1
13 Managing the Sports Status of Prisoners Leisure Time and Its Impact on ‎Prison Violence (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نو در فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 5
14 Survey of physical education students' satisfaction with holding practical courses online during the COVID-۱۹ (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 5، شماره: 2
15 Sustainable Development and Environmental Protection at International Sporting Events (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 5، شماره: 3
16 The effect of media tourism and sports diplomacy on product brands (دریافت مقاله) مجله مدلسازی بازاریابی بین الملل دوره: 3، شماره: 1
17 The Effect of Total Quality Management on Job Satisfaction, Affective Commitment, and Organizational Citizenship Behavior of Employees in the Ministry of Youth Affairs and Sports (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نو در فیزیولوژی ورزشی دوره: 2، شماره: 3
18 The Impact of Knowledge and Job Success of Iranian Employees Based on Self-Esteem and Organizational Stress (Case Study of the Ministry of Sports) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پردازش دانش دوره: 2، شماره: 4
19 The impact of service quality on improving loyal behaviors (Case study of customers of wrestling sports complexes in Kermanshah province) (دریافت مقاله) مجله رویکرد انسانی در مطالعات ورزشی دوره: 2، شماره: 3
20 The Impact of Social Media and The Presence of Fans at A Sports Event to Attract Private Sector Sponsors (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 4، شماره: 3
21 The Relationship between Aesthetic Dimensions ‎and Customer Loyalty in Gyms (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نو در فیزیولوژی ورزشی دوره: 2، شماره: 4
22 The Relationship between Service Quality, Physical Evidence and Customer Satisfaction in Sports Centres (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 1، شماره: 1
23 بررسی ابعاد مدیریت برند بر مدیریت برند ورزشی (مطالعه موردی زاگرس کرمانشاه ) (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نو در فیزیولوژی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
24 بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت شخصی- اجتماعی(TPSR) بر اشتیاق ورزشی و خودکارآمدی ورزشی در ورزشکاران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک دوره: 2، شماره: 5
25 بررسی انتظارات مشتریان در ابعاد ایمنی و بهداشتی از اماکن ورزشی به منظور افزایش وفاداری و حضور مجدد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 4
26 بررسی اولویت بندی منابع مالی ، تجهیزات و امکانات ورزشی در ارتقا ورزش قهرمانی(مطالعه موردی استان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 3، شماره: 2
27 بررسی تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر پیشرفت عملکرد شغلی (مطالعه موردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور) (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 8، شماره: 30
28 بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در گسترش و توسعه فرهنگ ورزشکاری و علاقه مندی به ورزش همگانی و قهرمانی(مطالعه موردی دانش آموزان پسر استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 11، شماره: 44
29 بررسی حضور فارغ التحصیلان تربیت بدنی در مشاغل مدیریتی ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه منابع و سرمایه انسانی دوره: 1، شماره: 2
30 بررسی موانع مدیریتی توسعه اماکن و تاسیسات ورزشی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 4، شماره: 2
31 پیش بینی اهمال کاری سازمانی براساس توانمندسازی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی و سلامت دوره: 2، شماره: 1
32 تاثیر استرس شغلی بر رضایت کارکنان باشگاه های ورزشی در دوران همه گیری کووید۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 4
33 تاثیر رسانه های اجتماعی و اینترنت در بازاریابی رویدادهای ورزشی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 10، شماره: 3
34 تاثیر عوامل زیبایی شناختی و کیفیت خدمات بر ارزش ادراک شده وفاداری و رضایت مشتریان (مطالعه موردی استخرهای استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 3، شماره: 2
35 تاثیر مسئولیت اجتماعی دبیران ورزش بر بهینه سازی اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 3، شماره: 3
36 تبیین الگوی تاثیر رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مطالعه موردی کارکنان ادارات ورزش وجوانان غرب کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 12، شماره: 9
37 رابطه بین تعهد سازمانی و جو سازمانی با سلامت عمومی (مطالعه موردی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی دوره: 3، شماره: 4
38 رابطه رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی و آوای کارکنان با نقش میانجی هویت سازمانی(مطالعه موردی کارکنان اداراه ورزش و جوانان استان های غرب کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 7، شماره: 28
39 رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی با توانایی در سازمان (مطالعه موردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان) (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 8، شماره: 29
40 رابطه نگرش نسبت به درس تربیت بدنی با مشارکت در رویدادهای ورزشی مدارس در میان دانش آموزان اقلیم کردستان عراق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 2، شماره: 4
41 رفتارهای دوستدار محیط زیست شهری در فضاهای عمومی فرهنگی- ورزشی در استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 2، شماره: 4
42 روش های مدیریت رویدادهای بین المللی ورزشی (مطالعه موردی مسابقات المپیک) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی و سلامت دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط میان سطح تحصیلات و نوع واکنش بازدارنده پیشنهادی در قبال پدیده دوپینگ در میان ورزشکاران استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
2 استفاده نادرست از آمار در پژوهش های علوم ورزشی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
3 بررسی تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی میزبانی رویدادهای ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
4 بررسی مراحل ظهور و سقوط برندهای ورزشی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
5 بررسی مراحل ظهور و سقوط برندهای ورزشی در ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
6 بررسی نقش رسانه های جدید بر چگونگی تعاملات طرفداران با سلیبریتی های ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
7 بیداری زیست محیطی: استفاده از یک استراتژی جدید برای ارتقای فرهنگ محیط زیست در ورزش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
8 تاثیر علاقه و اقتصاد بر دیدگاه معلمان تربیت بدنی استان همدان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
9 تاثیر عوامل فرهنگی- اجتماعی بر مشارکت ورزشی دختران دانش آموز شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
10 تاثیر عوامل فرهنگی- اجتماعی بر مشارکت ورزشی دختران دانش آموزشهر اهواز (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
11 تاثیر متغیر سن بر دیدگاه افراد ورزشکار نسبت به روش های غیرمجاز نیرو افزایی در ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
12 تجزیه و تحلیل پیامدهای مثبت و منفی میزبانی رویدادهای ورزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
13 سزمایه گذاری در ورزش و کسب درآمد (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
14 گردشگری ورزشی و توسعه پایدار محلی برای شهرهای میزبان رویدادهای ورزشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
15 مدل جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی برکارآفرینی سازمانی اداره ورزش و جوانان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
16 معرفی و دسته بندی عوامل ریسک در برگزاری رویداد ورزشی غرب کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
17 نقش عوامل اقتصادی امکاناتی بر میزان مشارکت ورزشی دختران دانشگاه شهید چمران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
18 نقش ورزش باستانی (زورخانه) بر شخصیت سازی کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
19 نگرش دانش آموزان اقلیم کردستان عراق نسبت به درس تربیت بدنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی