دکتر ولی گل محمدی

دکتر ولی گل محمدی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ولی گل محمدی

Dr. Vali Golmohammadi

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الزامات سیاست خارجی ایران در جهان پساغربی؛ از تنهایی راهبردی تا استقلال استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا دوره: 2، شماره: 1
2 ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 8، شماره: 4
3 بازدارندگی سایبری و تحول در دکترین امنیتی-دفاعی اسرائیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 7، شماره: 4
4 بازنمایی رسانه ای ترکیه از سیاست منطقه ای حزب عدالت و توسعه در پرتو تحولات غرب آسیا (دریافت مقاله) پژوهشنامه رسانه بین الملل دوره: 2، شماره: 2
5 بحران در روابط فراآتلانتیکی و ظهور اورآسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 18، شماره: 65
6 پویایی های امنیتی روابط روسیه و ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 7، شماره: 4
7 سیاست فشار حداکثری آمریکا و راهبرد مهارگریزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 6، شماره: 1
8 ظهور و افول یک مدل؛ فهم سیاست خارجی ترکیه بعد از انقلاب‌های عربی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 11، شماره: 41
9 گذار به نظام بین الملل پساآمریکایی و تحول در روابط راهبردی آمریکا با متحدان خاورمیانه ای (مطالعه موردی ترکیه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا دوره: 1، شماره: 1
10 مدل تصمیم‎گیری شهودی چندوجهی و تحلیل راهبردهای سیاست خارجی ترکیه در حمایت از جریان‎های تکفیری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 23، شماره: 89
11 منطقه ای شدن مداخله قدرت های بزرگ و سیاست خاورمیانه ای روسیه (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 11، شماره: 2
12 نقش ارتباطات نوین و فناوری اطلاعات در تحول مفهوم دیپلماسی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 88