دکتر علی اکبر گلشنی

دکتر علی اکبر گلشنی دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی اکبر گلشنی

Dr. Ali akbar Golshani

دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر عمق ترانشه دانه ای بر روی ظرفیت باربری پی های سطحی مستقر بر روی خاکهای نرم (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 2
2 تاثیر تغییر مشخصات لایه های خاک بر پاسخ سیستم خاک شمع تحت بار زلزله (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 1
3 تحلیل انتشار صفحه یی ترک هیدرولیکی در سنگ شکننده ی نفوذناپذیر با در نظر گرفتن اثر اینرسی سیال (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 3
4 تحلیل سه بعدی پایداری سینه ی کار دستگاه TBM-EPB در جبهه ی حفاری ناهمگن مطالعه موردی: خط 2، متروی مشهد (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 1
5 تحلیل عملکرد دیواره ی میخکوبی در تثبیت دیواره ی گودبرداری های عمیق براساس سطوح خرابی سازه های مجاور گود (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 4
6 مدل سازی سه بعدی تقاطع تونل و تاثیر آن در جابه جایی ها و نیروهای داخلی پوشش (مطالعه ی موردی: تونل حکیم تهران) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 2
7 مکانیزم دیوار جداکننده در یک تونل سطحی واقع در خاک مستعد روان گرایی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز دینامیکی تونلهای ساخته شده به روش کندوپوش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
2 اثر ایجاد بازشو های زیر زمینی بر نشست سطحی در حفاری تونل به روش NATM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
3 اندرکنش میان شکست هیدرولیکی با شکست طبیعی از پیش موجود به وسیله نرم افزار PFC (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
4 Finite Element Analysis of a 2D Truss Using MATLAB and OpenSees (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 MATLAB codes for Finite Element Analysis of a Truss (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
6 MATLAB codes for Finite Element Analysis of a Tunnel (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
7 The Effect Of Granular Trench’s Depth On Bearing Capacity Of Shallow Foundations On The Soft Ground (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
8 بررسی اثر تغییر الگوی استفاده از انکراژ و مقدار سربار با روش NATM در خاک رسی بر نشست سطحی با استفاده از مدل رفتاری کم کلی اصلاح شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
9 بررسی اثر تغییر الگوی گام های حفاری تونل با روش NATM در خاک رسی بر نشست سطحی با استفاده از مدل رفتاری کم کلی اصلاح شده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 بررسی تاثیر تنش های همه جانبه بر منحنی مشخصه آب خاک در خاک های غیراشباع با تخلخل مضاعف (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
11 بررسی تاثیر فشار تزریق انتهایی بر نشست سطحی زمین در حفاری با TBM در محیط های شهری مطالعه موردی خط 2 مترو مشهد (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 بررسی حرکت زمین ناشی از ساخت ایستگاه مترو به شیوه ی تعریض تونل به روش شمع-تیر-قوس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
13 بررسی عددی تأثیر ستون سنگی و شمع در کاهش پتانسیل روانگرایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
14 بررسی عددی و تحلیلی رفتار لرزه ای تونل های ساخته شده به روش کندوپوش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
15 بررسی عوامل مؤثر بر ضریب فشار جانبی خاک (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
16 بررسی نشست زمین ناشی از حفاری مرحله ای تونلهای دوقلوی شهری به روش تجربی و عددی - مطالعه موردی تونل امیرکبیر (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
17 بهسازی خاک های مستعد روانگرایی با گروه شمع (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بهسازی خاک های مستعد روانگرایی بااستفاده از ستون سنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
19 تاثیر تغییر مشخصات لایه های خاک برپاسخ خاک - شمع تحت بار زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
20 تاثیر فاصله شمع از راس شیب بر ظرفیت باربری اصطکاکی شمع های قرار گرفته در مجاورت زمین های شیب دار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
21 تئوری و مطالعات ترکیدگی و حفاری انفجاری در سنگ (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
22 تحلیل عددی تأثیر استفاده از ستون سنگی جهت کاهش خطرات ناشی ازروانگرایی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
23 تحلیل نشست های سطحی ناشی از حفاری با TBM به روش عددی و تجربی– مطالعه موردی خط 2 مترو مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
24 تحلیلی بررسی اثر حفر ترانشه در زیر پی های سطحی در زمینهای سست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
25 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رفتار خاک های متورم شونده رسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
26 کالیبراسیون پوش گسیختگی سنگهای شکننده به روش المان مجزا و اتصال مسطح (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
27 مدل سازی عددی تأثیر شکاف طبیعی بر روی پدیده شکست هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
28 مدلسازی تونل با روش حفاری NATM در خاک رسی با استفاده از مقایسه مدل رفتاری کم کلی و موهر کلمب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
29 مدلسازی عددی بهسازی خاک روانگرا با شمع و ستون سنگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
30 مروری بر اثر سیکل های تر و خشک شدگی بر روی خواص مکانیکی خاک های غیر اشباع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
31 مروری بر روش های آزمایشگاهی متدوال برای اندازه گیری ضریب فشار جانبی خاک در حالت سکون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
32 مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر طول ترک های متقاطع بر مقاومت کششی مواد شبه سنگ با استفاده از آزمایش برزیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مهندسی
33 مطالعهی آزمایشگاهی تاثیر زاویهی بین ترکهای متقاطع بر مقاومت کششی مصالح شبه سنگ با استفاده از آزمایش برزیلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
34 مقایسه مدل دو بعدی و سه بعدی اجزا محدود حفاری تونل به روش NATMمطالعه موردی تونل حکیم –تهران (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
35 مقایسه و بررسی رفتار شمع درجاریز و کوبشی فولادی تحت بارگذاری جانبی سیکلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی