دکتر زهره نفیسی

دکتر زهره نفیسی دانشیار

دکتر زهره نفیسی

Dr. Zohreh Nafissi

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتقاء سطح مهارت خواندن و درک مفاهیم در دانشجویان زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه از طریق ارزش یابی کار پوشه به صورت ترسیم نمودار های مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 2، شماره: 4
2 Effects of Different Culturally-Based Materials on EFL Learners’ Reading Anxiety, Reading Self Efficacy, and Reading Proficiency in Project-Based Classes (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 1
3 Enhancing Syntactic Complexity of EFL Learners' Essays Through Creative Thinking Skills (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 2
4 Learners' Perceptions of Computerized Cognitive Training Transfer to L۲ Learning: An Adaptive Case for COVID-۱۹ (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 5
5 Manifestations of Key-Word Terms in ELT Research Publications: Are We Not Tuned to Genuine, Art-based Qualitative Lines of Inquiry Yet? (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 26
6 Mapping Different Culturally Oriented Texts over EFL Learners’ Reading Indices via Project-Based Learning (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 25
7 Normal Disfluency in Pre-schoolers: Silences, Pauses, and Repetitions (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 1، شماره: 2
8 Synchronous Computer-mediated Corrective Feedback and EFL Learners’ Grammatical Knowledge Development: A Sociocultural Perspective (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 10، شماره: 2
9 The Impact of an Online Professional Development Course on EFL Teachers’ TPACK (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 4، شماره: 1
10 The Relationship between Spiritual Intelligence, Multiple Intelligences, and Language Learning Strategies (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 21
11 The Role of Caring Instructors in Postgraduate Education: Perceptions and Experiences of TEFL Postgraduate Students and Instructors (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 2
12 همسوسازی روش های بازتابی رایج درآموزش زبان انگلیسی با ویژگیهای روانشناختی زبان آموزان ایرانی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Comparison of Preschoolers’ Language Performance: Story Retelling vs. Video Description (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان