دکتر حامد وحدتی نسب

دکتر حامد وحدتی نسب استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حامد وحدتی نسب

Dr. Hamed Vahdati Nasab

استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات تغییرات اقلیمی بر تطور فرهنگی انسان مدرن در طی آخرین چرخه ی یخچالی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 1، شماره: 3
2 انسان شناسی فرهنگی (مردم شناسی فرهنگی). امان اله قرایی مقدم. تهران: ابجد، ۱۳۹۷. ویراست هفتم، ۲۸۰ صفحه. (دریافت مقاله) نقدنامه انسان شناسی دوره: 1397، شماره: 1
3 انسان نئاندرتال: مرگ و مرگ آگاهی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 4، شماره: 1
4 Middle Paleolithic Lithic Industry from Qaleh Kurd Cave, Qazvin Province,Iran (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 12، شماره: 2
5 Re-evaluation of Scrapers Reduction Model Using Geometric Index of Reduction (Mar-Tarik Middle Paleolithic Assemblages) (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 1، شماره: 1
6 بازسازی رژیم غذایی محوطه باستانی گوهر تپه مازندران بر اساس آنالیز ایزوتوپی نمونه های دندانی به دست آمده از آن محوطه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 3، شماره: 2
7 بازنگری ورود آریایی ها به فلات ایران در پرتو آگاهی های جدید ژنتیکی (گورستان گوهرتپه، بهشهر) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 7، شماره: 1
8 بررسی تحولات ریخت شناسی و فناوری دست افزارهای سنگی در اواخر دوره پلیئستوسن جدید، مطالعه موردی: محوطه میرک (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 8، شماره: 2
9 بررسی و نقد ترجمۀ کتاب انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 4
10 بهره برداری از جانوران در دوره ی مس و سنگ قدیم (دالما) در زاگرس شمالی، مطالعه ی جانورباستان شناختی بازمانده های استخوانی تپه سیلوه پیرانشهر، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 9، شماره: 1
11 تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه های باستانی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 75
12 جنسیت در باستان شناسی و باستان شناسی جنسیتی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 12، شماره: 1
13 دوره پلیئستوسن جدید در شمال دشت کویر مرکزی و شکل گیری محوطه های پارینه سنگی؛ مطالعه موردی: محوطه میرک سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 3، شماره: 4
14 رسوبات کواترنری و استقرارهای پارینه‎سنگی در حاشیه شمالی دشت کویر مرکزی؛ معرفی محوطه های پارینه سنگی شورقاضی و سردره (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 6، شماره: 1
15 روستاهای آغازین و استقرارهای پیش از تاریخی کهن درحوضه آبریز ابهر رود، شرق استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 4، شماره: 1
16 فناوری و گونه شناسی مجموعه دست افزارهای سنگی محوطه روباز پارینه سنگی جدید گرم رود ۲، بلیران، آمل، مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 1، شماره: 1
17 کاربرد تقارن در مطالعه فرهنگ و باستان شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 1، شماره: 1
18 گاه نگاری نسبی بر اساس تشخیص فنآوری تولید دستساختههای سنگی: مطالعه موردی تکنیک تولید تیغهها و ریزتیغهها در مجموعه دستساختههای سنگی غار کمیشان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 12، شماره: 1
19 گونه شناسی و فناوری دست افزارهای سنگی غار قلعه کرد، آوج، استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 8، شماره: 3
20 مرورری بر مطالعات انسان شناسی زیستی در باستان شناسی ایران (پارینه سنگی و نوسنگی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 1، شماره: 1
21 مطالعه درزمانی تغییرات شکلی در دست افزارهای سنگی محوطه پارینه سنگی میرک به کمک روش ریخت سنجی هندسی سه بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 6، شماره: 3
22 مطالعه زمین باستان شناسی محوطه میرک (سمنان، ایران) با استفاده از آنالیزهای رسوب شناسی و فیزیکو شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 3
23 معمایِ کارلتون کوون: انسان‌شناس، باستان‌شناس، یا مامور CIA؟ (نقدِ روش‌شناسی و آثار کارلتون استیونز کوون در باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 6
24 منشایابی ماده ی خام دست افزارهای سنگی محوطه مله بوژان بر اساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 8، شماره: 2
25 منشایابی مجموعه دست افزارهای پارینه سنگی محوطه چم سوران در حوضه رودخانه راوند، بخش غربی زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 2، شماره: 2
26 نخستین انسان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ایران شناسی دوره: 2، شماره: 1
27 نقد کتاب پیدایی و زوال سومین شامپانزه: چگونه میراث حیوانیِ ما بر مسیر زندگی‌مان تاثیر گذارده است؟ (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 2
28 نقدِ ترجمه و محتوای کتاب انسان خداگونه، تاریخ مختصر آینده Homo Deus: A Brief History of Tomorrow (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 9
29 نوسانات آب دریای مازندران از هزاره سوم ق.م تا هزاره اخیر و تاثیر آن بر پراکنش مراکز استقراری در جنوب شرق دریای مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 1
30 یک، دو، سه: چگونه دستساختههای سنگی را بشماریم؟ مطالعه روشهای شمارش دستساختههای سنگی شکسته با استفاده از بازسازی تجربی الگوهای شکستگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Ancient Iranian Earthquakes: Chehr-Abad Salt Mine (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
2 ارتباط انسان شناسی زیستی و باستان شناسی: مطالعه موردی آنالیز ایزوتوپ های پایدار (دریافت مقاله) کنگره انسان شناسی زیستی و علوم انسانی
3 Effect of Neanderthal’s Genes in Contemporary Humans Diseases (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران