دکتر سید میلاد هاشمی سروندی

دکتر سید میلاد هاشمی سروندی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید میلاد هاشمی سروندی

Dr. Seyyed Milad Hashemi sarvandi

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی و نقد کتاب FROM ARABIA TO THE PACIFIC: HOW OUR SPECIES COLONISED ASIA (از [شبه جزیره] عربستان تا اقیانوس آرام: چطور گونه ما در سراسر قاره آسیا ساکن شد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 8
2 مطالعه درزمانی تغییرات شکلی در دست افزارهای سنگی محوطه پارینه سنگی میرک به کمک روش ریخت سنجی هندسی سه بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 6، شماره: 3