دکتر بیژن هاشمی

دکتر بیژن هاشمی دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر بیژن هاشمی

Dr. Bijan Hashemi

دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An assessment of the Photon Contamination due to Bremsstrahlung Radiation in the Electron Beams of a NEPTUN 10PC Linac using a Monte Carlo Method (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 1
2 An Investigation of the Dose Distribution from LDR Ir-192 Wires in the Triangular Implants of the Paris System using Polymer Gel Dosimetry (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 4
3 اثر حساس کنندگی پرتوی نانو ذرات طلای ترکیب شده با فولیک اسید در پرتو درمانی سطحی سلول های سرطانی رده ی MCF-۷ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 34، شماره: 2
4 Prediction of Human Vertebral Compressive Strength Using Quantitative Computed Tomography Based Nonlinear Finite Element Method (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 4، شماره: 2
5 ساخت و توسعه ی نوعی دزیمتر شیمیایی بر پایه ی پلی مر جامد رادیوکرومیک و ارزیابی پاسخ آن در برابر فوتون های پرانرژی دستگاه پرتودرمانی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 31، شماره: 2
6 طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه ی متقابل دزیمتری باریکه های فوتونی شتاب دهنده های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 32، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An investigation on LDR Ir-192 wires dose distribution inAn investigation on LDR Ir-192 wires dose distribution in triangle implant of Paris system using polymer gel dosimetry (دریافت مقاله) هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران
2 Calculation of the X-ray dose in the electron beams of NEPTUN 10PC linac using Monte Carlo method (دریافت مقاله) هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران
3 Determination of the initial electron beam parameters in the Monte Carlo linac simulation of the photon beam using MCNP4C code (دریافت مقاله) هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران
4 Effect of the hyperthermia on the treatment of MCF-7 breast cancer cell line in the presence of gold nanoparticles (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
5 بررسی توزیع دز حاصل از سیم های ایریدیوم-192 با آهنگ دز پایین در کاشت مثلثی سیستم پاریس با استفاده از پلیمر ژل دزیمتری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران
6 محاسبه دوز پرتوهای ایکس در باریکه های الکترونی شتابدهنده خطی نپتون PC10 به روش مونت کارلو (دریافت مقاله) هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران