دکتر بیژن هاشمی

دکتر بیژن هاشمی دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر بیژن هاشمی

Dr. Bijan Hashemi

دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An assessment of the Photon Contamination due to Bremsstrahlung Radiation in the Electron Beams of a NEPTUN 10PC Linac using a Monte Carlo Method (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 1
2 An Investigation of the Dose Distribution from LDR Ir-192 Wires in the Triangular Implants of the Paris System using Polymer Gel Dosimetry (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 4
3 Assessment of patients’ entrance skin and effective dose in a mathematical human phantom for the most common interventional radiological examinations (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 0
4 اثر حساس کنندگی پرتوی نانو ذرات طلای ترکیب شده با فولیک اسید در پرتو درمانی سطحی سلول های سرطانی رده ی MCF-۷ (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 34، شماره: 2
5 اثر ناهمگنی بر صحت دزیمتری در پرتودرمانی کانفورمال پروستات با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 26، شماره: 137
6 Effect of the combination of ۶ MeV radiotherapy with hyperthermia and gold nanoparticles on the MCF-۷ breast cancer cells (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 0
7 Effect of the radiation field of view and angle in unconventional angiography on patient doses: a Monte Carlo simulation study using a voxelized phantom (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 0
8 Investigation of the dose enhancement effect due to gold nanoparticles at ۱۸ MV radiotherapy using MAGIC-f and Monte Carlo methods Thoraco-Lumbar spinal cord fMRI in ۳T Magnetic field (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 0
9 Measuring midline dose without build-up cap for patients with brain tumor undergoing ۱۵MV external radiotherapy by using EBT۳ Gafchromic film (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 0
10 Prediction of Human Vertebral Compressive Strength Using Quantitative Computed Tomography Based Nonlinear Finite Element Method (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 4، شماره: 2
11 Radiosensitization of breast cancer cells using AS۱۴۱۱ aptamer-conjugated gold nanoparticles (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 0
12 The Relationship between the Different Prostate Intensity Modulated Radiation Therapy Techniques and Patient’s Anatomical Parameters (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 0
13 برآورد ضرایب تصحیح برای پرتودرمانی میدان های کوچک با استفاده از انرژی های ۶ و ۱۸ مگاولتی یک شتاب دهنده خطی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 120
14 تاثیر نانوذرات طلای کانژوگه شده با اسید فولیک بر جذب و حساس کنندگی پرتوی سلول های سرطانی دهانه رحم تحت تابش فوتون های ۶ مگاولتی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 33، شماره: 222
15 تعیین حساسیت پرتویی لنفوسیت های افراد سالم و بیماران مبتلا به سرطان پروستات با استفاده از روش تراکم پیش رس کروموزومی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 26، شماره: 142
16 تغییرات مولفه های فرکانسی و زمانی الکترورتینوگرام در بیماران مبتلا به رتینیت پیگمنتوزا در مقایسه با افراد سالم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 26، شماره: 145
17 دزیمتری in-vivo در پرتودرمانی خارجی تومورهای مغزی تحت درمان با فوتون MV۱۵ با استفاده از فیلم گاف کرومیک EBT۳ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 26، شماره: 144
18 ساخت و توسعه ی نوعی دزیمتر شیمیایی بر پایه ی پلی مر جامد رادیوکرومیک و ارزیابی پاسخ آن در برابر فوتون های پرانرژی دستگاه پرتودرمانی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 31، شماره: 2
19 طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه ی متقابل دزیمتری باریکه های فوتونی شتاب دهنده های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 32، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An investigation on LDR Ir-192 wires dose distribution inAn investigation on LDR Ir-192 wires dose distribution in triangle implant of Paris system using polymer gel dosimetry (دریافت مقاله) هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران
2 Calculation of the X-ray dose in the electron beams of NEPTUN 10PC linac using Monte Carlo method (دریافت مقاله) هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران
3 Determination of the initial electron beam parameters in the Monte Carlo linac simulation of the photon beam using MCNP4C code (دریافت مقاله) هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران
4 Effect of the hyperthermia on the treatment of MCF-7 breast cancer cell line in the presence of gold nanoparticles (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
5 بررسی توزیع دز حاصل از سیم های ایریدیوم-192 با آهنگ دز پایین در کاشت مثلثی سیستم پاریس با استفاده از پلیمر ژل دزیمتری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران
6 محاسبه دوز پرتوهای ایکس در باریکه های الکترونی شتابدهنده خطی نپتون PC10 به روش مونت کارلو (دریافت مقاله) هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران