دکتر مهدی محمدبیگی

دکتر مهدی محمدبیگی دبیر و عضو گروه زبان های خارجی شورای بررسی متون
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر مهدی محمدبیگی

Dr. Mahdi Mohammad Beygi

دبیر و عضو گروه زبان های خارجی شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.