پروفسور جعفر پورمحمود

پروفسور جعفر پورمحمود استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

پروفسور جعفر پورمحمود

Prof. jafar pourmahmoud

استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A multi-objective grey wolf optimization algorithm for aircraft landing problem (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 8، شماره: 4
2 A new improved gray wolf optimization algorithm to solve the aircraft landing problem at Mashhad Shahid Hasheminejad International Airport (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 13، شماره: 2
3 A Novel Approach to Evaluate the Road Safety Index: A Case Study in the Roads of East Azerbaijan Province in Iran (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 12، شماره: 2
4 Cost Efficiency in the Presence of Time Dependent Prices (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New DEA Model for evalauating fuzzy cost Efficiency (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
2 A Review of DEA approaches for health supply chain (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
3 ارایه یک متدولوژی با استفاده از OFD و DEA در شرایط عدم اطمینان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
4 ارزیابی سیستم های شبکه ای دو مرحله ای عمومی با توسعه فرم پوششی مدل CCR ورودی محور در حضور داده های نامطلوب و غیرقابل کنترل (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
5 ارزیابی شرکتهای تأمین کننده دارویی بیمارستان به روش تحلیل پوششی داده های فازی با آلفا سطح های مختلف (مطالعه موردی: بیمارستان امام خمینی (ره) بناب) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
6 ارزیابی عملکرد حوزه های خبری پایگاه خبری خورنا با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
7 Data Envelopment Analysis for Evaluation of Road Safety Index (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
8 Evaluating of supply chain performance via complex N-DEA methods (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
9 Evaluating the Congestion Effect in the Two-Stage Structuresby NDEA Models (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
10 New approach for measuring efficiency in data envelopment analysis (DEA) with ordinal data based on BCC model (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
11 Provide a new model for evaluating General Multi-Stage Series Systems ‎with‎ undesirable and non-discretionary factors (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
12 بازبینی روش های تراکم تحت حالت های مختلف دسترس پذیری با مدلهای DEAدر حضور خروجیهای نامطلوب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
13 بررسی کارایی واحدهای شبکه ای در حضور عوامل غیرقطعی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
14 بکارگیری تحلیل پوششی داده ها در اولویت بندی معیارهای فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
15 به کارگیری دسترس پذیری ضعیف در اندازه گیری کارآیی واحدهای تصمیم گیری با داده های نامطلوب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
16 به کارگیری دسترس پذیری ضعیف در اندازه گیری کارآیی واحدهای تصمیم گیری با داده های نامطلوب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
17 تجزیه و تحلیل مدل ریاضی و کنترل تطبیقی شیوع بیماری کووید ۱۹ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
18 رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری با داده های فازی با استفاده از نرم ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
19 شناسایی تراکم با مدل های DEA در حضور خروجی های نامطلوب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
20 کاهش عوامل خروجی نامطلوب جهت بهبود واحدهای تصمیم گیری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
21 کنترل حالت لغزشی تطبیقی برای مدل غیرخطی چند محفظه ای ریه با محدودیت های فشار ورودی و سرعت اشباع (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
22 محاسبه کارایی هزینه واحدهای تصمیم گیری در حالتهای مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
23 مدل تحلیل پوششی داده های معکوس کلی برای مدل DEA غیرشعاعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
24 مدل تحلیل پوششی داده‌های تعمیم‌یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
25 مدل ضربی برای داده هایی با ساختار شبکه دو مرحله ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
26 مدلی جدید برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری شبکه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
27 معرفی مدل‌های DEA بازه‌ایی خاص (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران