دکتر غلامعلی فرجادی

دکتر غلامعلی فرجادی دانشیار برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی

دکتر غلامعلی فرجادی

Dr. Gholamali Farjadi

دانشیار برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.