دکتر قاسم زائری

دکتر قاسم زائری رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

دکتر قاسم زائری

Dr. Ghasem Zairi

رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازخوانی انتقادی آرای سعید از دیدگاه برایان ترنر (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 13، شماره: 3
2 بازنمایی غرب در گفتمان اسلام احیاشده (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 5، شماره: 20
3 بحران اخلاق مدرنیت و نظریه اخلاق مک اینتایر (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 13، شماره: 2
4 بررسی تاریخ چگونگی تطور معنایی مفهوم«ملت» از فهم دینی به درک تجددی در آستانه نهضت مشروطه (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 1، شماره: 4
5 بررسی روند های تاریخی و فرهنگی موثر بر استقرار نخستین قالب های ادبی جدید در ایران (تا قبل از انقلاب مشروطه) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 8، شماره: 31
6 بررسی قلمروهای مفهومی «مشیت الهی» (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 21، شماره: 83
7 بررسی مقایس های مواجهه ی امام خمینی(ره) و علمای سنتی با سنت (در دوره ی منتهی به وقوع انقلاب اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 2، شماره: 6
8 تباریابی رخداد «انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها»؛ بر مبنای همسویی انتقادی روند های کلان فرهنگی دوره ماقبل انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 10، شماره: 37
9 تحلیل جامعه شناختی روندهای موثر بر شکل گیری ایده انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها و شناسایی اسلوب های بیانی آن تا مقطع غلبه گفتار اسلامی کردن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 12، شماره: 3
10 تحلیل گفتمان فرهنگ زیست محیطی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 2، شماره: 1
11 ده گام اصلی روش شناختی در تحلیل تبارشناسانه فرهنگ؛ با اتکا به آراء میشل فوکو (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 2، شماره: 7
12 دیرینه شناسی «تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی در سال ۱۳۶۷» (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 15، شماره: 59
13 دیرینه شناسی طرح «دانشگاه اسلامی» در ایران (قبل از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 7، شماره: 25
14 روش شناسی تاریخی ویکو (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 20، شماره: 79
15 روشنفکر؛ در میانه تنهایی و وابستگی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 13، شماره: 3
16 شناسایی صورت بندی گفتمانی واقعه «انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها» (۱۳۵۹-۱۳۶۳) (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 22، شماره: 86
17 مروری بر اصول و مقومات نظریه ی «برنامه ی قوی» دیوید بلور و برخی منتقدان وی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 12، شماره: 1
18 نقد درونی«گفتمان تهاجم فرهنگی غرب» با تاکید بر ناسازه های سیاستگذارانه (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
19 نقدی بر «هگل و جامعه مدرن» (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 13، شماره: 1