دکتر قاسم زائری

دکتر قاسم زائری رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

دکتر قاسم زائری

Dr. Qasim zaeri

رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.