دکتر قاسم زائری

دکتر قاسم زائری رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

دکتر قاسم زائری

Dr. Ghasem Zairi

رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازخوانی انتقادی آرای سعید از دیدگاه برایان ترنر (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 13، شماره: 3
2 بازنمایی تصویر زن در فیلم شبی که ماه کامل شد (کاربست تحلیل روایت و نشانه شناسی رولان بارت) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 12، شماره: 3
3 بازنمایی غرب در گفتمان اسلام احیاشده (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 5، شماره: 20
4 بحران اخلاق مدرنیت و نظریه اخلاق مک اینتایر (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 13، شماره: 2
5 بررسی تاریخ چگونگی تطور معنایی مفهوم«ملت» از فهم دینی به درک تجددی در آستانه نهضت مشروطه (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 1، شماره: 4
6 بررسی چگونگی تجدید نظر در قانون «کشف حجاب» در مقطع ۱۳۲۰۱۳۲۲ با تکیه بر مقاومت های فردی و نهادی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 17، شماره: 2
7 بررسی درک دختران از دخترانگی و تبیین آن در نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی اجتماعی (با تاکید بر بند ۵ و ۱۲ سیاست های کلی خانواده) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 12، شماره: 5
8 بررسی روند های تاریخی و فرهنگی موثر بر استقرار نخستین قالب های ادبی جدید در ایران (تا قبل از انقلاب مشروطه) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 8، شماره: 31
9 بررسی قلمروهای مفهومی «مشیت الهی» (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 21، شماره: 83
10 بررسی مقایس های مواجهه ی امام خمینی(ره) و علمای سنتی با سنت (در دوره ی منتهی به وقوع انقلاب اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 2، شماره: 6
11 بررسی مقایسه ای-تاریخی جایگاه «خانواده» در فکر فمینیستی و دیدگاه اسلام با تاکید بر مساله «قواعد» (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 10، شماره: 4
12 تباریابی رخداد «انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها»؛ بر مبنای همسویی انتقادی روند های کلان فرهنگی دوره ماقبل انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 10، شماره: 37
13 تببین گفتمانی تبدیل شدن زنان به موضوع سیاست گذاری های رسمی در دوره ی رضاخان (با تاکید بر نظریه ی نژادی) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 9، شماره: 2
14 تحلیل جامعه شناختی راهبردهای مواجهه با موضوع «حجاب» زنان در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 18، شماره: 2
15 تحلیل جامعه شناختی روندهای موثر بر شکل گیری ایده انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها و شناسایی اسلوب های بیانی آن تا مقطع غلبه گفتار اسلامی کردن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 12، شماره: 3
16 تحلیل گفتمان فرهنگ زیست محیطی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 2، شماره: 1
17 ده گام اصلی روش شناختی در تحلیل تبارشناسانه فرهنگ؛ با اتکا به آراء میشل فوکو (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 2، شماره: 7
18 دیرینه شناسی «تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی در سال ۱۳۶۷» (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 15، شماره: 59
19 دیرینه شناسی بی حجابی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 12، شماره: 2
20 دیرینه شناسی طرح «دانشگاه اسلامی» در ایران (قبل از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 7، شماره: 25
21 روش شناسی تاریخی ویکو (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 20، شماره: 79
22 روشنفکر؛ در میانه تنهایی و وابستگی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 13، شماره: 3
23 سیاست گذاری فرهنگی پیامبر اسلام (ص) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 6، شماره: 4
24 شناسایی صورت بندی گفتمانی واقعه «انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها» (۱۳۵۹-۱۳۶۳) (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 22، شماره: 86
25 مروری بر اصول و مقومات نظریه ی «برنامه ی قوی» دیوید بلور و برخی منتقدان وی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 12، شماره: 1
26 نقد درونی«گفتمان تهاجم فرهنگی غرب» با تاکید بر ناسازه های سیاستگذارانه (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
27 نقدی بر «هگل و جامعه مدرن» (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 13، شماره: 1