دکتر عیسی محمودی

دکتر عیسی محمودی استاد، بخش آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه یزد

دکتر عیسی محمودی

Dr. Eisa Mahmoudi

استاد، بخش آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد دنباله ای پارامتر مقیاس توزیع نمایی با محدودیت کران داری تابع مخاطره (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 11، شماره: 1
2 برآورد دنباله ای ترکیب خطی از پارامترهای مکان و مقیاس در توزیع نمایی منفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 20، شماره: 2
3 بررسی پراکنش جغرافیایی جرایم در نواحی شهر جیرفت بین سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۷ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 9، شماره: 33
4 توزیع رایلی-هندسی دومتغیره و ویژگی های آن (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 13، شماره: 2
5 توزیع لیندلی لگاریتمی: مدل و ویژگی ها (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 10، شماره: 1
6 روش برآوردیابی دنباله ای و لزوم استفاده (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 15، شماره: 2
7 ریسک برآوردگر دنباله ای نرخ شکست توزیع نمایی تحت کرانداری محدب (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 16، شماره: 1
8 نمونه گیری دو مرحله ای بهبود یافته پیرامون میانگین مدل خودبازگشتی مرتبه اول (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 16، شماره: 1
9 یک توزیع چوله یکنواخت جدید: مدل و ویژگی ها (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 AN ADMISSIBLE ESTIMATOR OF THE POWERS OF A BOUNDED SCALE-PARAMETER UNDER MODIFIED LINEX LOSS FUNCTION (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
2 SEOUENTIAL POINT ESTIMATION OF FUNCTION OF THE NORMAL VARIANCES (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
3 برآورد دنباله ای میانگین توزیع نرمال و بررسی بهینگی آن با شبیه سازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
4 روش های دنباله ای برای برآورد پارامتر مکان توزیع نمایی منفی تحت تابع زیان خطی نمایی تعدیل یافته (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه