دکتر علی اکبر جعفری

دکتر علی اکبر جعفری Yazd University, Iran

دکتر علی اکبر جعفری

Dr. Aliakbar Jafari

Yazd University, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.