دکتر محمدتقی کرمی قهی

دکتر محمدتقی کرمی قهی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمدتقی کرمی قهی

Dr. mohamadtaghi karami qahi

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.